Społeczność    
POMAGAMY USPRAWNIAĆ PROCESY ZARZĄDZANIA

 Terminy najbliższych warsztatów

Warsztat Termin Miejsce

(ALG) PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU DO BUDŻETOWANIA I CONTROLLINGU
Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenie

art43.pdf
argumenty za stosowaniem do budżetowania MS Excel wspomaganym Metodyką 4TG

28-31 marzec 2017
warsztaty przesunięte na:
koniec sierpnia/wrzesień
proszę zainteresowanych
o wypełnienie pliku PlanSzkolen.xlsx
w celu ustalenia akceptowanych i wykluczonych terminów

Poronin

(BIG) PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ DO ANALIZ BIG DATA
Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenie

04-07 kwiecień 2017

Poronin

(VB1) METODYKA 4TG - VISUAL BASIC FOR EXCEL (część 1)

Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenie

24-27 kwiecień 2017

Poronin

(PE1) METODYKA 4TG - PROJEKTOWANIE I BUDOWA MODELI (część 1)

Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenie

20-23 czerwca 2017

Poronin

(wPE) WSTĘP DO METODYKI 4TG czyli jak zacząć inaczej myśleć w MS Excel

Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenie

28-30 czerwca 2017

Poronin


 Inne oferowane warsztaty

Warsztat Zaproponuj termin w pliku

(PE2) METODYKA 4TG - PROJEKTOWANIE I BUDOWA MODELI (część 2)

Pobierz szczegółową ofertę

PlanSzkolen.xlsx

(VB2) METODYKA 4TG - VISUAL BASIC FOR EXCEL (część 2)

Pobierz szczegółową ofertę

PlanSzkolen.xlsx

(PAS) PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU DO PROGNOZOWANIA SPRZEDAŻY

Pobierz szczegółową ofertę

PlanSzkolen.xlsx

(LOG) PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU DO LOGISTYKI

Pobierz szczegółową ofertę

PlanSzkolen.xlsx


 Oferty promocyjne

OFERTA: system generujący Jednolity Plik Kontrolny
Pobierz ofertę

OFERTA: system generujący Analizy Sprzedaży
Pobierz ofertę
 Jednolity Plik Kontrolny (JPK)


FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU
- czytanie danych z funkcjonujących w firmie systemów, w strukturze określonej przez użytkownika
- comiesięczne tworzenie pliku typu XML, zgodnego z wymogami ustawodawcy
- generowanie raportów wymaganych przez użytkownika (pomagamy definiować i budujemy raporty)

System czyta dane z plików typu:
- Excel,
- tekstowego
- tabeli baz danych (tu wymagany jest zainstalowany na komputerze sterownik do bazy danych)


MOŻLIWOŚCI SYSTEMU
- automatycznie tworzy rejestry w układzie określonym przez użytkownika,
- przechowania dodatkowych danych dotyczących sprzedaży i zakupu w układzie dostosowanym do potrzeb użytkownika,
- podzielenia danych na wiele rejestrów sprzedaży i wiele rejestrów zakupu (lub przechowywania w jednym rejestrze sprzedaży i jednym rejestrze zakupu),
- generowania dowolnych raportów związanych z funkcjonowaniem systemu oraz umożliwia ich zapis do plików typu pdf,
- tworzenia pliku JPK z rejestrów (niezależnie od sposobu przechowywania).


DODATKOWE INFORMACJE
System umożliwia automatyczną klasyfikację faktur podczas transmisji danych, to znaczy przydział poszczególnych faktur do kategorii wymaganych w pliku JPK VAT (K 10 – K 38 dla sprzedaży; K 42 – K 48 dla zakupu). Warunkiem koniecznym do realizacji tej funkcji jest ustalenie klucza identyfikacyjnego, który umożliwi jednoznaczne rozpoznanie kategorii, do której należą wczytywane faktury.
W przypadku, w którym import danych do systemu odbywa się za pośrednictwem jednego pliku zewnętrznego sprzedaży (i jednego pliku zakupu) z listą faktur różnych rodzajów, klucz identyfikacyjny musi być częścią rejestru źródłowego, opisującego każdą pozycję.
W przypadku importu za pośrednictwem wielu plików wejściowych, w których znajdują się listy faktur określonego rodzaju, klucz identyfikacyjny musi opisywać rejestr źródłowy (znajdować się w nazwie rejestru lub być częścią nazwy pliku).


Rysunek ilustrujący alternatywne możliwości przechowywania informacji w systemie.
W jednym arkuszu – rejestrze lub wielu arkuszach – rejestrach.
Jest możliwość automatycznej transmisji informacji do jednego lub wielu rejestrów.KOSZT
W ramach kosztu systemu: 3 500 + VAT
- udzielamy licencji na bezterminowe użytkowanie rozwiązania
oraz
- przygotowujemy (parametryzujemy) transmisję danych sprzedażowych oraz zakupowych dla dowolnej struktury danych (potrzebnej określonemu odbiorcy).


Jeżeli interesuje Państwa oferta, lub chcą się Państwo dowiedzieć więcej na jej temat prosimy o pozostawienie informacji 4tg@4tg.pl
Skontaktujemy się.

System zrobiony jest według zasad Metodyki 4TG, co oznacza, że w łatwy sposób można tworzyć dowolne raporty, dlatego oferujemy dodatkowo taką usługę. Proponujemy do systemu generującemu plik JPK umowę na opiekę nad systemem, polegającą na tym, że na każde żądanie tworzymy uzgodnione zmiany funkcjonalności polegające na dowolnej możliwej zmianie raportów oraz zmianie struktury danych transmitowanych do systemu (to w przypadku zmiany oprogramowania).
Koszt ryczałtowy takiej usługi 450 PLN + VAT / kwartalnie.

PONADTO
* Na szkoleniach w firmie 4TG uczymy zasad budowy rozwiązań według Metodyki 4TG – sprawdź możliwe szkolenia. * Metodykę 4TG opracowaliśmy po to, aby dzięki niej można szybciej tworzyć i modyfikować rozwiązania.
Upraszczamy pracę stosując rozwiązania MS Excel, uczymy jak, dzięki Metodyce 4TG, budować takie rozwiązania.
Metodyka 4TG wykorzystuje proste narzędzia MS Excel i układa je w inny sposób, niż promuje to producent Office. Efekt: rozwiązania są bezpieczne, czytelne i elastyczne. Niestety, nie każde narzędzia, które znajdują się w MS Excel nadają się do tego. Zobacz czarna elementów wykorzystywanych w MS Excel, a niestosowanych w Metodyce 4TG.
Tworzymy bardzo różne rozwiązania, od prostych, drobnych takich jak opisane poniżej, poprzez rozwiązania automatyzujące czynności biurowe:
- automatyczne generowanie faktur (umowy stałe płacone: co miesiąc, kwartał, …), zapisywanie do rejestru oraz wysyłanie mailem
- odczyt danych ze stron internetowych (na przykład tablice z kursami walut)
- automatyzacja sprawdzania poprawności, rejestracja popełnianych błędów, analizy błędów w celu ich przeciwdziałania
- automatyczne tworzenie raportów, automatyzacja sprawdzania danych, wysyłanie do określonych grup odbiorców wraz z listą elementów (danych), na które trzeba zwrócić szczególną uwagę
- użycie podpisu elektronicznego (oszczędzamy w ten sposób papier, proponujemy przechowanie dokumentów elektronicznych w postaci plików *.pdf)
… wiele innych dopasowanych do potrzeb odbiorcy


Dzięki Metodyce 4TG można również budować duże systemy zarządzania:
- budżetowanie i controlling (procesów i projektów)
- oparte na KPI (ballanced scorecard)
- do logistyki (MRP)
- CRM, prognozowanie i analizy sprzedaży
- inne


 Dla zainteresowanych nauczeniem się Metodyki 4TG


Jeżeli jesteś zainteresowany warsztatami z Metodyki 4TG, to:
- pobierz, proszę, plik: PlanSzkolen.xlsx
- wypełnij (określ możliwe i wykluczone terminy)
- przyślij plik (mail)
- przyjedź na warsztaty w dogodnym terminie
- zobacz jak implementuje się metody rachunkowe, zarządzania w MS Excel (zgodnie z zasadami Metodyki 4TG)
- porównaj swoje metody pracy z meodami Metodyki 4TG
- zacznij stosować bardziej efektywne metody
- zastosuj w firmie - uzyskaj w prosty sposób nowe jakościowo informacje (poczytaj w ciekawostach o różnych elementach Metodyki 4TG)
- oszczędzaj swój czas w pracy w MS Excel

jeśli nie wiesz, czy Metodyka 4TG pomoże Ci, przyjedź na 3-dniowe warsztaty: Wstęp do Metodyki 4TG
(tylko 1350 + vat za 3 dni warsztatów z noclegami i pełnym wyżywieniem + książka w materiałach do zajęć)
* zobacz, sprawdź, a zaczniesz stosować Co robimy?


- uczymy zasad i standardów Metodyki 4TG

- budujemy wszelkie rozwiązania w MS Excel wspomagane Metodyką 4TG

- wdrażamy Metodykę 4TG w firmach Jeśli nie dostajesz od nas newsletterów...


...a chcesz mieć nowe informacje o przykładach działania Metodyki 4TG (na przykład takie, jak ostatnio zamieszczane w Ciekawostkach)
zapisz się, będziemy przypominali o zmianach za pomocą newsletter
 Poznawanie Metodyki 4TG

w zależności od początkowej wiedzy i umiejętności wykorzystania MS Excel, powinno się rozpocząć od:

* W przypadku nie posiadania wiedzy początkowej o MS Excel lub posiadania szczątkowej wiedzy należy:
- nabyć wiedzę podstawową z MS Excel, czyli działania poszczególnych jego elementów (trzeba poznać środowiska MS Excel), ideę działania wzorów, podstawowe funkcje.
Tego nie uczymy w ramach metodyki 4TG.

* W przypadku posiadania wiedzy na temat środowiska MS Excel, praktycznej budowy wzorów, używania kilku/kilkunastu funkcji:
Warsztaty uzupełniające wiedzę o koniecznych do stosowania elementach MS Excel oraz reedukujące w kierunku uzyskania świadomości wykorzystania Metodyki 4TG (argumenty na rzecz Metodyki 4TG popatre przykładami, nauka oceny rozwiązań): (wPE) Wstęp do Metodyki 4TG

* W przypadku posiadania wiedzy początkowej o MS Excel na poziomie dobrym i bardzo dobrym oraz praktyki w budowie rozwiązań:
Warsztaty REEDUKUJĄCE (świadomość wykorzystania MS Excel wg Metodyki 4TG): (PE1) Metodyka 4TG - Projekowanie i budowa modeli (część 1)

REEDUKACJA:
- nie oznacza uczenia się MS Excel od nowa, ale realizacji typowych automatycznie działających funkcjonalności najlepszymi możliwymi sposobami. - oznacza też pozyskiwania wiedzy jak ocenić poszczególne narzędzia zrealizowane w MS Excel (czy Visual Basic for Excel)
- to również konieczność rezygnacji z niektórych nawyków w dotychczasowym używaniu MS Excel.
(zobacz przykład w: Ciekawostki | '0007 Wolna amerykanka', a metodyka 4TG. Przykład)

zobacz również na FB posty (łatwiej zrozumiesz ideę metodyki) prosimy o polubienie :)

  NIE UCZYMY ZAAWANSOWANEJ OBSŁUGI DZIAŁANIA MS EXCEL!
szczególnie oddcinamy się od programu przygotowującego do egzaminu ECDL Excel Advanced (zobacz grafika poniżej)
UCZYMY METODYKI 4TG ...czyli zasad, metod i sposobów budowy automatycznie działających rozwiązań określonej jakości…
pełna definicja, idea metodyki 4TG znajduje się na stronie http://4tg.pl/metodyka.html
Nie uczymy MS Excel, ale uczymy wykorzystywać elementy MS Excel, tylko te, które powodują, że rozwiązania są zgodne z normą ISO 9126.
Głównie uczymy zasad, metod i sposobów, a nie elementów MS Excel.
Pokazujemy często popełniane w praktyce błędy.
Uczymy zasad projektowania.

Egzaminy firmowane przez Microsoft nastawione są na znajomość MS Excel, a nie na budowę rozwiązań, dlatego wiedza i umiejętności MS Excel konieczne do zdania takich egzaminach często nie nadają się do budowy rozwiązań zgodnych z normą ISO 9126, nie nadają się również niektóre elementy MS Excel (zobacz czarna lista elementów, które nie są używane w metodyce 4TG).
Dzięki stosowaniu Metodyki 4TG można łatwiej budować większe rozwiązania cały czas panując nad rozwiązaniem, a używając standardów metodyki 4TG szybciej tworzyć poprawne jakościowo rozwiązania.


MAPA DROGOWA
wskazana kolejność warsztatówWiedza i umiejętności przekazywane na zajęciach WPE, PE1 i VB1 umożliwiają budowę modeli typu: SIK (System Informacji Kierownictwa)
(KOLOR ZIELONY NA GRAFICE)

Wiedza i umiejętności przekazywane na zajęciach: PE1, VB1, PE2, VB2 pozwalają na
budowę modeli typu SIK (Systemy Informacji Kierownictwa) oraz modeli typu SDW (Systemy Wspomagania Decyzji)

Zajęcia dziedzinowe pozwalają na rozumienie budowy oraz samodzielną budowę modelu z danej dziedziny.

____________________________________________________________________________________________

SIK (Systemy Informacji Kierownictwa)
- analizy sprzedaży
- lean manufacturing
- analizy połączeń telefonicznych
- rozliczenia przebiegu samochodów firmowych (kosztów paliwa)
- call center
- rozliczanie handlowców
- analizy kosztów (kalkulacje)
- inne

SWD (Systemy Wspomagania Decyzji)
- budżetowania i controllingu
- logistyki i zarządzania produkcją (MRP)
- ballanced scorecard
- prognozowania i analiz marketingowych
- inne, w tym nietypowe (na przykład: planowanie szkoleń dla SAP)


WARSZTATY

oferty wraz z programami warsztatów oraz zgłoszenia znajdują się w zakładce szkolenia (należy wybrać właściwe szkolenie)

WSTĘP DO METODYKI 4TG
(wcześniej: Zarządzanie Informacją w MS Excel z elementami metodyki 4TG)


DLA: osób, które znają MS Excel, budują proste wzory, rozumieją powiązania między wzorami, stosowanie znaku $ - polecam szczególnie decydentom, oraz osobom, które widzą, że istnieje konieczność znajomości MS Excel w celu dostarczania informacji (raportowania), a nie koniecznie mają doświadczenie w budowie rozwiązań w MS Excel

EFEKT: wiedza i umiejętności pozwalajace na tworzenie automatycznie działających raportów wg metodyki 4TG (pokazanie takiej drogi która pozwala, aby MS Excel stał się przedłużeniem mózgu)

CZAS: 3 DNI x 8H


METODYKA 4TG - PROJEKTOWANIE I BUDOWA MODELI (PE część 1)
(wcześniej: Projektowanie i budowa modeli w MS Excel wg metodyki 4TG)


na tych warsztatach jest 2 x więcej informacji niż na warsztatach WSTĘP DO METODYKI 4TG, ale jest tu ok. 90-95% zawartości warsztatów: WSTĘP DO METODYKI 4TG

DLA: projektantów firmowych oraz potencjalnych projektantów, osób, które już budują za pomocą wzorów różne rozwiązania i sprawnie posługują się MS Excel

EFEKT: zasady, metody i sposoby projektowania i budowy rozwiązań dla potrzeb dostarczania informacji, ..., systemów wspomagania decyzji (SWD) oraz systemów informacji kierownictwa (SIK)

PROGRAM (SKRÓT): Zasady, metody i sposoby pracy przy projektowaniu i budowie typowych funkcjonalności systemów dostarczających informacje dla potrzeb rachunkowości i zarządzania. Parametryzacja, prewencja na błędy techniczne i merytoryczne, konwersja typów danych, jakość modeli, podstawy wykorzystania MS Query do transmisji danych, podstawy VB - idea programowania

CZAS: 4 DNI x 8H

METODYKA 4TG - PROJEKTOWANIE I BUDOWA MODELI (PE część 2)
(wcześniej: Realizacji technologii business intelligence w MS Excel oraz Standardy raportów w metodyce 4TG)


DLA: projektantów firmowych oraz potencjalnych projektantów - osób, które już budują za pomocą wzorów różne rozwiązania i sprawnie posługują się MS Excel (mocno wskazane wcześniejsze uczestnictwo na PE część 1)

EFEKT: wiedza na temat budowy paneli managera (różnica między raportami a panelami managera w metodyce 4TG), język SQL do wybierania danych z baz danych i dostarczania ich do MS Excel (z wykorzystaniem MS Query), standardy raportów w metodyce 4TG

PROGRAM (SKRÓT): SQL z MS Query / standardy raportów / budowa modelu raportowania sprzedaży w panelem sterowanym parametrami / projekt modelu-aplikacji z transmisją danych i raportami, przykład zastosowania: raporty LEAN MANUFACTURING

CZAS: 4 DNI x 8HMETODYKA 4TG - VISUAL BASIC FOR EXCEL (VB część 1)
(wcześniej: Visual Basic do budowy modeli zarządzania, dobre zasady programowania)


zawiera ok. 15% warsztatów (PE część 1); ostatni dzień zajęć PE1 jest w ok. 70% pierwszym dniem zajęć VB1

DLA: projektantów firmowych oraz potencjalnych projektantów oraz osób, które chciałyby usprawnić sobie pracę wykorzystując Visual Basic

EFEKT: podstawowe umiejętności przy nagrywaniu makr, ich uelastycznianiu, uzupełnianiu o elementy, których nie można nagrać: selekcja oraz iteracje (pętle)

PROGRAM (SKRÓT): zasady programowania, schematy programowe typowych rozwiązań metodyki 4TG w VB, standardowe rozwiązania w metodyce 4TG (na przykład: obsługa listy z wykorzystaniem formy użytkownika i praktyczne wykorzystanie do sterowania parametrami raportów), czytanie i zapisywanie plików tekstowych; podstawowe elementy VB, które można wykorzystać do realizacji typowych funkcjonalności; zasady projektowania programów w VB, czyli analiza problemu, jego podział na części istotne z punktu widzenia przetwarzania danych, zapis każdej części w języku programowania

CZAS: 4 DNI x 8H

METODYKA 4TG - VISUAL BASIC FOR EXCEL (VB część 2)
(wcześniej: Intelligence programming w Visual Basic for Excel)


DLA: projektantów firmowych (mocno wskazane wcześniejsze uczestnictwo na VB część 1)

EFEKT: wiedza na temat możliwości wykorzystania zaawansowanych makr w celu wykorzystania ich w zaawansowanych systemach (głównie SIK)

PROGRAM (SKRÓT): ćwiczenia w tworzeniu zaawansowanych logicznie uniwersalnych makr (gotowe rozwiązania); na przykład: do wspomagania zarządzaniem danymi w rejestrach - zmiana struktury rejestru lub makro które: odczytuje parametry, buduje na ich podstawie kwerendę da baz danych, uruchamia i wykonuje kwerendę dostarczając dane dla dalszego przetwarzania

CZAS: 4 DNI x 8H
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU BUDŻETOWANIA I CONTROLLINGU
(wcześniej: Algorytmy do budżetowania i controllingu)


DLA: projektantów firmowych oraz analityków dziedzinowych
(wcześniej konieczne jedno ze szkoleń: PE1 lub WPE * wskazane: PE1 * przydatne: VB1)

EFEKT: wiedza i umiejętności na temat implementacji systemu budżetowania i controllingu w MS Excel (bezpiecznego, czytelnego i elastycznego)

PROGRAM (SKRÓT): informacje na temat budżetowania i controllingu, implementacja w ME Excel rozwiązań controllingowych, łączenie wiedzy zarządzania z wiedzą na temat budowy rozwiązań wg metodyki 4TG (budowa systemu controllingowego)

CZAS: 4 DNI x 8H
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU DO LOGISTYKI (MRP)

DLA: projektantów firmowych oraz analityków dziedzinowych
(wcześniej konieczne jedno ze szkoleń: PE1 lub WPE * wskazane: PE1 * przydatne: VB1)

EFEKT: wiedza i umiejętności na temat implementacji systemu MRP w MS Excel (bezpiecznego, czytelnego i elastycznego)

PROGRAM (SKRÓT): informacje na temat logistyki, implementacja w MS Excel rozwiązań MRP, łączenie wiedzy z logistyki z wiedzą na temat budowy rozwiązań wg metodyki 4TG (budowa systemu MRP)

CZAS: 4 DNI x 8H
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU PROGNOZOWANIA SPRZEDAŻY
(wcześniej: Analiza i prognozowanie sprzedaży w oparciu o MS Excel)


DLA: projektantów firmowych oraz analityków dziedzinowych
(wcześniej konieczne jedno ze szkoleń: PE1 lub WPE * wskazane: PE1 * przydatne: VB1)

EFEKT: wiedza i umiejętności na temat implementacji systemu MRP w MS Excel (bezpiecznego, czytelnego i elastycznego)

PROGRAM (SKRÓT): informacje na temat metod prognozowania, implementacja w MS Excel rozwiązań prognozowania, łączenie wiedzy z prognozowania sprzedaży z wiedzą na temat budowy rozwiązań wg metodyki 4TG (budowa systemu prognozowania)

CZAS: 3 DNI x 8H

www.4tg.pl - warsztaty metodyka 4TG, metodyka 4TG - coś więcej niż MS Excel