Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 KALKULATORÓW DO PŁAC


Plik w MS Excel, który pokazuje
- kolejne kroki wyliczeń elementów wynagrodzeń pracowników w 2022 roku
- budowę rozwiązania w MS Excel, dzięki któremu możesz policzyć składki, podatki, comiesięczne wynagrodzenie netto dla danego pracownika


* zgłosiła się do mnie osoba pracująca w dziale płac, ponieważ miała wątpliwości co do poprawności działania programu płacowego po poprawkach do Nowego Ładu.
Zostałem poproszony o zaprojektowani i zbudowanie rozwiązania w MS Excel, które na podstawie wartości brutto (wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie chorobowego oraz zasiłku chorobowego) wyliczy składki, podatki i wynagrodzenie netto.
Rozumiem, że zgłaszając taki problem pojawiła się odpowiedzialność, za poprawne wyniki (przecież w razie kontroli nikogo nie będzie interesowało, że program niewłaściwie liczy).

* W odpowiedzi na problem stworzyłem rozwiązanie, które wylicza płace pracownika w kolejnych miesiącach (od wartości brutto, poprzez składki, podatki, do wartości netto).
W rozwiązaniu konieczne jest policzenie podatków wg zasad 2021 i 2022 roku i porównanie ich ze sobą – dlatego, że pracownik przy wprowadzeniu Nowego Ładu nie może płacić większych podatków niż przy zastosowaniu zasad z 2021 roku; trzeba również uwzględnić (lub nie, na życzenie podatnika) ulgę dla klasy średniej.
Dlatego struktura rozwiązania składa się z:
- arkusza, w którym liczone są podatki wg zasad 2021 roku (z przykładami),
- arkusza, w którym są dane do liczenia podatków wg zasad 2022 roku,
- arkusza, w którym liczona jest ulga dla klasy średniej wg zasad 2022 roku (z przykładami),
- arkusza, który wykorzystuje sposoby liczenia zawarte w poprzednich arkuszach i rozlicza wynagrodzenie pracownika w każdym z 12 miesięcy.

Masz możliwość podglądu i analizy wzorów, analizy sposobu ich działania.
W takim rozwiązaniu widać kolejne kroki przetwarzania informacji, możesz kolejno przeanalizować wzory, a nawet poprawić (jeśli okazałoby się, że zmieniły się przepisy)
Czy tak jest w innych kalkulatorach?

Do analizy wzorów służą też komentarze umieszczone po to, aby jednocześnie zrozumieć sposób liczenia (rozwiązania merytorycznych problemów) oraz działanie wzorów (dwa w jednym).

PRZYKŁAD 1
Idea Rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022 roku, w sprawie zmian zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy pobieranych przez płatników oznacza, że podatnik, po wprowadzeniu Polskiego Ładu nie może być stratny z tytułu odprowadzanego podatku. Z tego względu jeśli zaliczka wyliczona wg zasad roku 2022 jest większa niż zaliczka wyliczona wg zasad roku 2021 należy pracownikowi skorygować różnicę.Rysunek. Na podstawie wyliczonych zaliczek w komórkach kolumn B i C rozwiązanie wylicza w kolejnych krokach skorygowane zaliczki miesięczne.

Z urzędem skarbowym rozliczamy się w ciągu roku narastająco, a to oznacza, że nie powinniśmy porównywać zaliczek miesięcznych, ale powinniśmy porównywać zaliczki liczone narastająco od początku roku wg zasad roku 2021 z zaliczkami liczonymi narastająco wg zasad roku 2022 (zobacz Rysunek kol. E i F).

Dla każdego miesiąca, wybieramy mniejszą z zaliczek liczonych narastająco (na Rysunku mniejsza z zaliczek narastających została nazwana: zaliczka po skorygowaniu narastająco, zobacz kol. H), a następnie (również dla każdego miesiąca) należy wyliczyć skorygowaną zaliczkę miesięczną, jako różnicę między wielkością skorygowaną zaliczek liczonych narastająco, a sumą zaliczek skorygowanych wyliczonych we wcześniejszych miesiącach (zobacz kol. I).

W ten sposób, na podstawie automatycznie wyliczonych przez system zaliczek wg zasad 2021 i 2022 roku, zaprezentowana tutaj część rozwiązania, wg algorytmu przedstawionego w opisie powyżej, wylicza skorygowaną miesięczną zaliczkę na podatek. Zaliczkę tą należy użyć w obliczeniu wynagrodzenia netto.

Koszt zakupu to 60 PLN netto + 23% VAT (brutto: 73.80 PLN).
Plik z rozwiązaniem i faktura zostaną wysyłane mailem w dniu zaksięgowania zapłaty na konto bankowe nr:
07 1050 1461 1000 0092 0078 8330 w ING Banku Śląskim.
Dlatego, zaraz po wykonaniu przelewu, musisz jeszcze przysłać mail z jego potwierdzeniem na adres
4tg@4tg.pl
w tytule mail napisz swój NIP, i że chodzi o kalkulator do podatku, składek :)

Dane z pliku bankowego do mojego systemu wystawiającego faktury (w MS Excel) są transmitowane automatycznie, dlatego (jeśli nie sprawi Ci to trudności) poproszę w treści przelewu podać dane kolejno wg schematu:
{ Zamówienie _ Nazwa firmy _ Kod i miasto _ adres _ NIP }
zastosowane są separatory: "podłoga"

Gdybym ja kupował kalkulator napisałbym tak:
{ kalkulator do podatku, składek _ 4TG - Tomasz Głuszkowski _ 95-082 Dobroń _ Kolonia Ldzań 20A _ 947-101-81-45 }
/można zaznaczyć tekst w wierszu powyżej, skopiować do przelewu bankowego, a następnie wymienić dane mojej firmy dane na swojej firmy
...nie zapomnij przysłać mail, bo nie będę wiedział na jaki adres wysłać plik (w MS Excel) + fakturę (w *.pdf)

www.4tg.pl - szkolenie excel, kurs excel, profesjonalne kursy excel, excel dla zaawansowanych