Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Metodyka

 Geneza metodyki 4TG.

czyli przyczyny innego porządku myślenia o MS Excel.

Źródło metodyki 4TG to doświadczenia jej autora – Tomasza Głuszkowskiego, które je zdobył projektując, budując i wdrażając w ciągu ponad dwudziestu lat rożne modele i rozwiązania w wielu firmach i instytucjach.

Modele należy poprawiać, modyfikować (z różnych względów*), dlatego konieczna jest budowa takich rozwiązań, które pozwalają na usprawnienie takiego procesu. Cecha, która pozwala na łatwość modyfikacji modelu/rozwiązania to elastyczność.

Niestety, często jest tak, że decydenci po wcześniejszych negatywnych doświadczeniach z pracą w MS Excel decydują się na zakup oprogramowania do zarządzania, w które nie można ingerować (mało elastyczne), a które zazwyczaj jest kilkukrotnie droższe niż rozwiązania w MS Excel. Jest to głównie spowodowane używaniem MS Excel jako narzędzia do pracy ad hoc**, a nie jako narzędzia do budowy modeli określonej jakości.
Dlatego, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy metodyka 4TG:

 • nie używa wielu elementów MS Excel, które są przeznaczone do pracy ad hoc,
 • wypracowała zasady postępowania przy projektowaniu i budowie modeli w MS Excel,
 • określiła typy problemów i dostarczyła rozwiązania tych problemów.

Negatywne doświadczenia w pracy z MS Excel umacnia instytucjonalne traktowanie egzaminu ECDL Excel Advanced, który preferuje używanie elementów MS Excel do pracy ad hoc, a nie do budowy rozwiązań zadanej jakości (o jakości oprogramowania mówi międzynarodowa norma ISO 9126). Treści uczone na zajęciach przygotowawczych do egzaminu ECDL Excel Advanced są sprzeczne z tą normą!

ECDL Excel Advanced zmierza do tego, żeby nauczyć użytkownika pracy w Excelu. Metodyka 4TG nakierowana jest na rozwiązania, które pracują za użytkownika w MS Excel. Metodyka 4TG dając użytkownikom narzędzia, które pozwalają na budowę automatycznie działających modeli określonej jakości, zmienia sposób myślenia o wykorzystaniu MS Excel.

Dla potrzeb projektowania modeli wykorzystywany jest ułamek procenta możliwości programu MS Excel. Na przykład, aby zbudować 80% modeli aktualnie potrzebnych w firmach konieczna jest znajomość i umiejętność wykorzystania tylko około 20 funkcji). Ale oprócz tego konieczna jest znajomość również organizacji i projektowania rozwiązań (a w tym projektowania struktur danych i wiedzy o użyciu określonych algorytmów rozwiązujących typowe problemy).

Ucząc metodyki 4TG:

 • korygujemy wiedzę o używaniu MS Excel,
 • wypracowujemy inne nawyki pracy z MS Excel (od uczonych na szkoleniach przygotowujących do egzaminu ECDL Excel Advanced),
 • zmieniamy świadomość użytkowników i projektantów.

Uczymy również:

 • zasad projektowania modeli zadanej jakości,
 • schematów postępowania w typowych przypadkach,
 • innego rodzaju myślenia w MS Excel,
 • przekazujemy unikalną wiedzę jak używać wybrane narzędzia po to, aby uzyskać rozwiązania właściwej jakości,
 • jak organizować pracę projektową,
 • zasady budowy rozwiązań…