Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Metodyka

 Co wchodzi w skład metodyki 4TG.

  • wiedza i umiejętności w posługiwaniu się arkuszem (MS Excel)
  • technika i narzędzia MS Excel (około 50%),
  • wiedza o organizacji (na przykład struktur danych) i zarządzaniu nimi, zasadach (na przykład postępowania w przypadku analizy i budowy trudniejszych wzorów), metodach (na przykład tworzenia relacji między strukturami danych), standardach rozwiązań (na przykład standardach raportów) i umiejętności ich wykorzystania (około 50%).

Z doświadczeń autora wynika, że zaawansowani użytkownicy oraz projektanci, którzy deklarują bardzo dobrą znajomość MS Excel znają:

  • około 40-70% technik oraz narzędzi excelowych do budowy modeli (ale używają również i narzędzia MS Excel, które do budowy modeli według metodyki 4TG w ogóle się nie nadają),
  • około 20-30% organizacji pracy.