Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Metodyka

 Wstęp.

Raporty

* Raporty periodyczne – raporty powtarzalne generowane co dzień, co tydzień, co miesiąc… oraz w nieregularnych odstępach czasu (forma raportu jest jednakowa w dłuższym okresie)
* Raporty sporadyczne wynikają z nieprzewidzianej sytuacji w firmie lub jej otoczeniu

raporty - periodyczne (w firmie ponad 90% potrzeb informacyjnych powinny zaspakajać raporty periodyczne)
- sporadyczne kilka%

Tworzenie raportów

Do realizacji raportów periodycznych konieczne jest wykorzystywanie automatycznie działających modeli określonej jakości, które w porównaniu z pracą typu ad hoc lub pracą modeli jednodniowych, są szybsze w działaniu i bezpieczniejsze w pracy.

wolniejsze i mniej bezpieczne szybsze i bezpieczniejsze
praca ręczna bez użycia komputera VS praca ad hoc w MS Excel
praca ad hoc VS modele jednodniowe
modele jednodniowe VS automatycznie działające modele

Wstęp do metodyki 4TG

Automatycznie działające modele muszą być określonej jakości (to znaczy posiadać pożądane cechy, które tworzą jakość, (zob. cechy jakościowe modeli). Jakość należy realizować za pomocą właściwych metod i sposobów. Tworzeniem automatycznie działających modeli określonej jakości zajmuje się metodyka 4TG – dostarcza ona zasad budowy modeli (zob. definicja metodyki 4TG)

wolniejsze i mniej bezpieczne szybsze i bezpieczniejsze
automatycznie działające modele VS automatycznie działające modele określonej jakości

Najczęściej popełniane błędy przy budowie rozwiązań w MS Excel

Najczęściej popełniane błędy przy budowie modeli (rozwiązań w MS Excel):
(według oceny autora metodyki 4TG)

  • brak elastyczności modeli
  • stosowanie narzędzi MS Excel przeznaczonych do pracy ad hoc
  • brak projektowania modeli
  • zbyt duża złożoność w porównaniu z możliwościami rozwiązań w MS Excel
  • niskie bezpieczeństwo w użytkowania modelu
  • niska czytelność