Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 ...ciekawostki

 CZAS PRACY




Rysunek nr 1. Praca w MS Excel przed poznaniem metodyki 4TG




Rysunek nr 2. Praca w MS Excel po poznaniu metodyki 4TG



- czy przeliczanie wzorów w Twoim modelu trwa?
- czy otwieranie plików MS Excel trwa?
- czy automatyczne działanie modelu trwa zbyt długo?
- czy tak musi być?

Jakość modelu wpływa nie tylko na łatwość jego użytkownia, ale również na czas dostarczania informacji...

www.4tg.pl - szkolenie excel, kurs excel, profesjonalne kursy excel, excel dla zaawansowanych