Społeczność    

 Praktyka Metodyki 4TG


Każdy, pracując w MS Excel stara się wypracować jakieś swoje zasady tak, aby uprościć sobie pracę. Przeprowadziliśmy badania na temat jakości pracy w MS Excel, przeanalizowaliśmy różne typowe funkcjonalności potrzebne do budowy systemów do zarządzania, które zostały zrealizowane różnymi sposobami, wyciągnęliśmy wnioski. W praktyce, przez ponad 20 lat, zrealizowaliśmy w MS Excel wiele systemów, przy realizacji których również uczyliśmy się (BUDOWY ROZWIĄZAŃ W MS EXCEL, a nie MS Excel). Cały czas pracujemy nad udoskonalaniem TEORII (zasad) i PRAKTYKI (narzędzi, które są bardzo potrzebne do budowy systemów zarządzania, a których producent nie zrealizował w MS Excel).

Często rozmawiamy z różnymi osobami bardziej lub mniej stosującymi JAKIEŚ zasady w MS Excel. Niektóre z tych osób twierdzą, że używają takich zasad jak zasady metodyki 4TG, bo również starają się robić rozwiązania bezpieczne, czytelne i elastyczne. Popieramy taki sposób myślenia, trzeba wykorzystywać umysł, do coraz lepszych rozwiązań.
Jednak często osoby, które twierdzą, że używają poprawnych zasad, używają takich narzędzi w MS Excel, które uniemożliwiają budowę rozwiązań o takich cechach. :( Dopiero argumenty pokazujące różnice między działaniem obydwu rodzajów narzędzi, przy rozwiązaniu problemu, uzmysławiają im, że są w błędzie. Tu proponujemy przeanalizować:
/mysl/0007.html
- jest tam, na kilkunastu kolejnych obrazkach, przykład rozwiązania jednej z ważnych funkcjonalności (w różny sposób). W przykładzie, zostało pokazane, jak niektóre z narzędzi w MS Excel nie pozwalają uzyskać rozwiązania o określonej jakości. To z kolei oznacza konieczność ograniczenia liczby elementów używanych w MS Excel. Dlatego została opracowana CZARNA LISTA elementów nie stosowanych w metodyce 4TG, a często używanych przez użytkowników w MS Excel:
/czarna_lista.html


Do OCENIANIA rozwiązań potrzebne jest kryterium. My przyjęliśmy kryterium zawarte w międzynarodowej normie ISO 9126 dotyczącej jakości oprogramowania. Dlatego, jeśli używasz zasad wypracowanych przez SIEBIE, to OCEŃ je. OCEŃ: czy cechy uzyskanego rozwiązania są zgodne z cechami zawartymi w tej normie.


Jedno z ostatnich spotkań z klientem uzmysłowiło, że część osób, które były na warsztach łączy zasady metodyki 4TG ze swoimi zasadami (czytaj nawykami). W efekcie często nie uzyskuje się spójnego rozwiązania. Na zajęciach od dawna walczymy z niewłaściwymi nawykami - REEDUKUJEMY.
Jest to trudne, ponieważ zmiana nawyków to sięgnięcie do płaszczyzny myślenia od nowa o rozwiązaniu danego problemu.
My dodajemy czasem że: NIE MA POZWOLENIA, na wykonywanie pracy według wcześniej utrwalonego schematu (i argumentujemy dlaczego).

Aby wzmocnić REEDUKACJĘ proponujemy PO WARSZTATACH przećwiczenie przykładów: tych z zajęć a potem własnych (z wykorzystaniem metod i zasad budowy rozwiązań przedstawionych na warsztatach). Poświęcenie czasu na własną REEDUKCJĘ daje lepsze efekty. To wiemy od swoich klientów. :)
... i proszę nie próbować do rozwiązań Metodyki 4TG dostawiać elementów MS Excel, które usztywniają rozwiązanie, bo z tego nic nie wyjdzie :) Niestety, czasem to widzimy w rozwiązaniach osób, które wcześniej uczestniczyły w szkoleniu (niestety, niewłaściwe nawyki działają)
Do pobrania, w pliku art43.pdf jest artykuł, w którym przedstawione są możliwości MS Excel ze wspomaganiem Metodyki 4TG. Niestety, nie trzymanie się ważnych zasad (takich, które są w Metodyce 4TG) nie spowoduje, że projektanci będę tworzyć rozwiązania potrzebnej jakości.

W artykule przedstawiamy zalety stosowania MS Excel wspomaganym Metodyką 4TG do tworzenia i użytkowania rozwiązań dla budżetowania i controllingu (podobne systemy dla potrzeb zarządzania wykorzystując Metodykę 4TG budujemy dla innych obszerów zarządzania).
Artykuł pokazuje też korzyści szczegółowe ze stosowania systemów zrealizowanych w MS Excel do budżetowania i controllingu.
Nie tylko korzyści ogólne, czyli:
- mniejszy koszt,
- łątwiejsze dostosowanie do zmieniających się potrzeb pozyskania informacji dla celów zarządzania,
- jasność i przejrzystość rozwiązania,
- elastyczność - można łatwiej zmieniać i modyfikować
- większe bezpieczeństwo,
- czytelność (zarówno dla użytkownika jak i projektanta firmowego),
- szybkość osiągania rozwiązania (modelu) oraz pracy modelu (informacji).