Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Szkolenia

 Dlaczego szkolenia w 4TG?

Uczymy bardziej świadomego używania MS Excel

Są różnice między naszymi programami, a programami innych firm szkoleniowych (szczególne tych, które uczą według programu przygotowującego do egzaminu ECDL Excel Advanced).
Powodem jest inny cel.
Celem warsztatów dotyczących metodyki 4TG jest przekazanie wiedzy/nauczenie dobrch zasad budowy modeli, tak aby końcowym efektem było uzyskanie modelu o określonej jakości, a nie nauczenie przypadkowych elementów MS Excel, które realizują zadane funkcjonalności.

Skróconą zawartość szkoleń przedstawia schemat poniżej.KIERUJEMY OFERTĘ DO TYCH, KTÓRZY:

* wybierają się na szkolenie pierwszy raz, a mają przynajmniej małe doświadczenie w użyciu MS Excel
; dla takich osób polecamy zajęcia z Zarządzania informacją w MS Excel (ZE) – na tych zajęciach uczymy głównie dobrych zasad posługiwania się MS Excel, pokazujemy różnicę między tym, jak pracują zazwyczaj użytkownicy, a jak można pracować.

* byli już na szkoleniach z MS Excel w różnych innych firmach szkoleniowych i sami próbują na podstawie tak zdobytej wiedzy budować rozwiązania; tu polecamy głównie warsztaty z Projektowania i budowy modeli w Excelu według metodyki 4TG (PE i PE II) – na tych zajęciach próbujemy korygować niewłaściwe nawyki, pokazujemy jak określone sposoby rozwiązywania problemów wpływają na czas tworzenia modelu, bezpieczeństwo późniejszej pracy, czytelność oraz elastyczność modelu; oprócz tego proponujemy zajęcia z używania Visual Basic for Excel (VB oraz VB II) są to dwa warsztaty po 4 dni zajęciowe;

Na rysunku poniżej jest zawarta informacja co powinni umieć uczestnicy warsztatów (oraz osoby po zdaniu egzaminu ECDL Excel Advanced) z punktu widzenia metodyki 4TG.


prowadzimy również zajęcia dziedzinowe z budowy modeli według metodyki 4TG do:
- budżetowania i controllingu,
- logistyki (MRP),
- prognozowania i analiz sprzedaży
- ...

Na wszystkich tych zajęciach uczymy budowy automatycznie działających modeli danej dziedziny (na przykład na zajęciach z logistyki uczymy jak zbudować automatycznie działający MRP); uczymy budowy modeli według określonych cech jakościowych, a nie używania pakietów (na przykład statystycznych w MS Excel) – użycie pakietu, to praca ręczna w MS Excel - wzory działają automatycznie.

ścieżka szkoleń
sym. dni zawartość wcześniej powinno być
ogólne:
wPE 3 Wstęp do metodyki 4TG - dla użytkowników znajomość działania MS Excel
(używanie MS Excel - budowa wzorów)
PE1 4 Metodyka 4TG - Projektowanie modeli (część 1) znajomość działania MS Excel
(budowa przynajmniej prostych rozwiązań lub wPE)
VB1 4 Metodyka 4TG - Visual Basic for Excel (część 1) znajomość działania MS Excel
(PE1 lub wPE)
PE2 4 Metodyka 4TG - Projektowanie modeli (część 2) preferowany poziom: zajęcia PE1
(dopuszczalny: poziom zajęć wPE)
VB2 4 Metodyka 4TG - Visual Basic for Excel (część 2) poziom zajęć VB1
dziedzinowe:
SIK 3 nauka tworzenia modeli do informowania kierownictwa (wg metodyki 4TG) poziom zajęć wPE + VB1
SDW 4 ALG nauka tworzenia modeli do budżetowania i controllingu (wg metodyki 4TG) preferowany poziom: zajęcia PE1
(dopuszczalny: poziom zajęć wPE)
dobrze widziane: VB1
SDW 4 LOG nauka tworzenia modeli do logistyki (MRP) (wg metodyki 4TG) preferowany poziom: zajęcia PE1
(dopuszczalny: poziom zajęć wPE)
dobrze widziane: VB1
SWD 3 AIP nauka tworzenia modeli do prognozowania i analiz sprzedaży (wg metodyki 4TG) preferowany poziom: zajęcia PE1
(dopuszczalny: poziom zajęć wPE)
dobrze widziane: VB1

Zapraszamy na: