Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Metodyka 4TG - Projektowanie i budowa modeli

 Szybkie tempo prowadzenia zajęć

Dwa poziomy warsztatów Metodyka 4TG - Projektowanie i budowa modeli:


Na pierwszym: Metodyka 4TG - Projektowanie i budowa modeli (część 1)
(wcześniej: Projektowanie i budowa modeli w MS Excel z wg metodyki 4TG)

uczymy:
- zasad, metod i sposobów projektowania i budowy rozwiązań w MS Excel

wymagamy od uczestników szkolenia:
- posługiwania się MS Excel na poziomie dobrym i bardzo dobrym,
- umiejętności budowy strumienia informacji za pomocą wzorów,
- doświadczenia przy tworzeniu rozwiązań.

Pobierz zgłoszenie Pobierz szczegółową ofertę
Na drugim: Metodyka 4TG - Projektowanie i budowa modeli (część 2)
(wcześniej: Realizacji technologii business intelligence w MS Excel oraz Standardy raportów w metodyce 4TG)

uczymy:
- SQL z MS Query
- standardów raportów metodyki 4TG
- projektowania i budowy zaawansowanych paneli managera sterowanym parametrami (dashboardów)
- realizacji transmisji danych i tworzenia raportów z grafiką użytkową w MS Excel (przykład zastosowania: raporty LEAN MANUFACTURING - zobacz rysunek poniżej)

wymagamy od uczestników szkolenia:
- wcześniejszego uczestnictwa w warsztatach: Metodyka 4TG - Projektowanie i budowa modeli (część 1)

Pobierz zgłoszenie Pobierz szczegółową ofertę

Przykład tworzenia raportu realizowanego na zajęciach
wybór wskaźnika (lista wyboru) powoduje zmianę parametru w arkuszu, a to z kolei powoduje zmianę danych do prezentacji,
konsekwencja: zmiany w grafice użytkowej
Na warsztatach uczymy jak zrobić tego typu panele (dashboardy) w MS Excel. Uczymy również zasad budowy całościowych rozwiązań. Standardów metodyki 4TG.
Metod projektowania. Planowania kolejnych kroków budowy rozwiązania.Szkolenia

Wprowadzamy standardy jakości tworzenia rozwiązań w MS Excel.
Uczymy jak za pomocą niewielu elementów MS Excel zrealizować wiele automatycznie działających rozwiązań o znaczącej jakości
(o cechach: bezpieczene, czytelne i elastyczne).

Jeśli zainteresowani są Państwo niniejszymi warsztatami, a nie ma podanego terminu lub jest niedogodny, to prosimy o pobranie, wypełnienie i przysłanie pliku
PlanSzkolen.xlsx
W pliku tym można podać preferowane i wykluczone terminy szkoleń.
Na podstawie podanych informacji ustalane są terminy warsztatów (i... łatwiej jest wszystkim)