Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Dla działów HR i działów szkoleń, decydentów...

 autor tekstu: Tomasz Głuszkowski


UCZĘ MODELOWANIA WG ZASAD METODYKI 4TG
NIE UCZĘ MS EXCEL
Nie uczę sposobów posługiwania się tym narzędziem do pracy ręcznej (i mówię tu o pracy ręcznej w MS Excel, a nie o pracy ręcznej na kartce).
Uczę takich metod i takich sposobów pracy, aby zbudować sobie (i innym) narzędzia do tego, aby MS Excel pracował za użytkownika (a nie użytkownik w MS Excel). Uczę organizacji pracy przy budowie takich rozwiązań (organizacji jakże innej niż ta, która jest preferowana przez program ECDL Excel Advanced - prawo jazdy komputerowe), uczę zasad projektowania, uczę projektowania struktur danych, uczę zasad projektowania wzorów - tu zwykle użytkownicy czytając dziwią się, że można coś jeszcze poprawić w stosunku do ich wiedzy, ale na warsztatach przestają się dziwić. Uczę zasad budowy całej struktury modelu/rozwiązania. Oduczam niektórych sposobów posługiwania się MS Excel
To wszystko z tego powodu, że celem nie jest poznanie kolejnych elementów MS Excel, ale budowa rozwiązań:
* bezpiecznych,
* czytelnych,
* elastycznych.

Przecież, jak zastanowimy się nad tym, to wszyscy użytkownicy MS Excel chcieliby mieć zrobione narzędzia o wymienionych tu cechach, prawda?
Pokazanie samych funkcji, czy innych elementów MS Excel, to tak jakby użytkownikom powiedzieć: tu są funkcje i inne narzędzia - teraz wymyślcie sami jak z tego coś zrobić. Efekt: pracownicy wymyślają, każdy inaczej... i wtedy mamy "wolną amerykankę" w budowie rozwiązań w MS Excel. Każdy robi jak chce.
Czy można mówić wtedy o jakichkolwiek standardach rozwiązań?
Czy jest wtedy zachowane czytelność i bezpieczeństwo?
a przecież wszyscy wiemy jak cenna jest standaryzacja, czy jakość...
...dlatego na warsztatach omawiam zasady projektowania i budowy rozwiązań, oraz uczę JAK SIĘ PROJEKTUJE i BUDUJE ROZWIĄZANIA W PRAKTYCE - w formie case studies.
Uczę schematów postępowania w metodyce 4TG (tu również oduczam używanych schematów postępowania).
Pokazuję, zwykle krok po kroku, budowę rozwiązań standardowych metodyki 4TG - standardy rozwiązań to zaimplementowane w MS Excel rozwiązania rachunkowości i zarządzania, ale rozwiązania zgodne z metodyką 4TG, czyli rozwiązania określonej jakości (bezpieczne, czytelne i elastyczne).

...i niestety, mam kłopot... ponieważ jestem zarzucany prośbami o przeprowadzenie jednodniowych lub dwudniowych zajęć.
Niestety nie da się tego nauczyć w ciągu 1 lub 2 dni (dwa dni to sama prezentacja i omówienie podstawowych elementów metodyki 4TG - bez ćwiczeń).
Dlatego raz jeszcze: NIE UCZĘ ELEMENTÓW MS EXCEL - bo to można przeczytać w help (tam jest działanie funkcji i innych elementów MS Excel), a ja pokazuję tylko kilka/kilkanaście funkcji (w zależności od rodzaju i zakresu materiału prezentowanego na warsztatach).
Na przykład:
* w help jest o tym jak działają funkcje, w METODYCE 4TG stosowanie funkcji jest narzędziem do budowy rozwiązań (wykorzystuje się je w określony sposób w zależności od typu rozwiązywanego problemu),
* w help są wszystkie funkcje, w METODYCE 4TG stosowanych jest tylko kilkanaście (w tym kilka jest podstawowych),
* w METODYCE 4TG są zbudowane standardy rozwiązań (modele zrealizowane przy ich wykorzystaniu powinny być czytelne, bezpieczne i elastyczne)
* METODYKA 4TG zawiera organizację, zasady projektowania, zasady budowy całej struktury modelu, cyklu życia modelu, ...
... to wszystko należy pokazywać w przykładach - case studies (ponieważ najczęściej użytkownicy mają inną świadomość o działaniu MS Excel niż to, co zawiera METODYKA 4TG)

Uczę w taki sposób, bo widzę w jaki sposób, w wielu miejscach, wykorzystywany jest MS Excel. Najczęściej rozwiązania są niewłaściwie zaprojektowane, chaotyczne, z koniecznością pracy ręcznej w MS Excel, mało bezpieczne, brak w nich elastyczności, ...
... a tak niewiele potrzeba wiedzy i umiejętności, aby uzyskać kompetencje do tworzenia zdecydowanie lepszych rozwiązań.
Dlatego na stronach 4tg.pl próbuję jak najpełniej o tym napisać. Poprawiam i uzupełniam je w miarę wolnego czasu.

Moje doświadczenie wskazuje, że w firmach jest najczęściej nieformalna struktura pracowników wykorzystujących MS Excel (ale już spotkałem firmy, w których próbuje się sformalizować funkcje pracownicze w zakresie budowy rozwiązań MS Excel - też mogę w tym pomóc).
Podział osób używających MS Excel wg umiejętności:
* projektanci - tworzą rozwiązania typu: SIK oraz SWD dla użytkowników oraz operatorów,
* użytkownicy - używają automatycznie działąjących modeli, często uzupełniają je o nowe elementy, bardziej zaawansowani użytkownicy mogą też tworzyć rozwiązania typu SIK,
* operatorzy - pracują w aplikacjach w MS Excel - zabezpieczonych rozwiązaniach.
___
SIK systemy informacji kierownictwa
SWD systemy wspomagania decyzji


W zakładce szkolenia są programy warsztatów ogólnych (21 dni zajęciowych): ZE, PE, PE2 (dawne BI oraz SR), VB i VB2. Są jeszcze warsztaty dziedzinowe, na których uczę budowy modeli do budżetowania i controllingu, prognozowania i analiz sprzedaży, logistyki, ...
...budowy modeli dziedzinowych zgodnych z METODYKĄ 4TG (a nie modeli do pracy ręcznej w Excelu!)

Dla użytkowników są warsztaty: ZE, dla projektantów: PE, PE2, VB i VB2
Zajęcia dziedzinowe są dla użytkowników i projektantów (po wcześniejszych warsztatach ZE lub PE, ponieważ ważne jest wcześniejsze rozumienie idei budowy modeli wg metodyki 4TG)

Przed pierwszymi zajęciami, na życzenie, sprawdzamy umiejętności osób które używają MS Excel (test sprawdza również ile czasu realizowane są poszczególne zadania). Wyniki testu pomagają w przyporządkowaniu do właściwej grupy na zajęcia ZE/PE.
Aby otrzymać test proszę o kontakt na adres: tomasz.gluszkowski@4tg.plUWAŻAM, ŻE:
* WAŻNIEJSZE JEST UŚWIADOMIENIE SOBIE, ŻE MOŻNA W MS EXCEL ZDECYDOWANIE LEPIEJ - WIEM O TYM, BO MÓWIĄ O TYM UCZESTNICY SZKOLEŃ PROWADZONYCH WG MOJEGO PROGRAMU, MÓWIĄ O ZMIANIE ŚWIADOMOŚCI
* LEGITYMIZACJĄ DO TEGO, ABYM PRZEDSTAWIAŁ TU SWOJE POGLĄDY JEST 30 LAT PRACY Z ARKUSZEM:
- Budowanie rozwiązań (rozwiązania są wymienione na stronach www.4tg.pl),
Obecnie w kierowanej przeze mnie pracowni powstają różne narzędzia, systemy, modele.
Ja jestem autorem wielu systemów do zarządzania dla dużych polskich firm (budżetowanie i controlling, CRM, logistyka - planowanie produkcji i zakupów (MRP), ballanced scorecard, prognozowania i analizy sprzedaży, ...), moje systemy działają również za granicą (na przykład: modele do planowania terminów szkoleń dla SAP, czy ballanced scorecard w koncernie BOSCH-SIMENS).
- Badania nad rozwiązaniami, badania narzędzi MS Excel - to są elementy, na podstawie których powstała METODYKA 4TG,
- Kilka tysięcy uczestników szkoleń, rocznie ponad 100 dni zajęciowych, kilkadziesiąt artykułów, kilka książek.

Scan nr 1. Opinia jednego z uczestników warsztatów: Projektowanie modeli wg metodyki 4TG.

Pierwszą książkę napisałem w 1993 roku - i nie była ona, tak jak inne o elementach arkusza, tylko pokazywała rozwiązania
W książce: "Arkusz kalkulacyjny w praktyce" - 2000 rok (dziś już jest wydanie III) są zasady projektowania, tu przypomnę, że inne książki wydawane w tym czasie pokazywały tylko elementy MS Excel. W 2000 roku inni uczyli i pisali o pracy ręcznej w arkuszu - pokazywali jak działają narzędzia MS Excel.
JA dziś uczę JAKOŚCI rozwiązań... - o tym jest w książce: "Metodyka 4TG, na tle metodologii projektowania systemów informatycznych" - 2013 rok
* WAŻNIEJSZE JEST WYKORZYSTANIE MOJEGO DOŚWIADCZENIA, nawet trochę czytając strony 4tg.pl (już jest trochę o metodyce 4TG i będą dalsze uzupełnienia), niż brnąć w ślepe uliczki w MS Excel a potem twierdzić, że w MS Excel się nie da.
W efekcie braku tej świadomości firma kupuje, za zdecydowanie większe pieniądze, moduły zarządzania do systemów zintegrowanych. Zwykle takie moduły nie są dopasowane do specyfiki firmy i zdarza się, że to czego nie ma w takim module realizowane jest i tak w MS Excel.
Takie moduły (nakładki do zarządzania) w ramach systemów zintegrowanych to "czarne skrzynki". Wprowadzane są tam informacje i uzyskiwane wyniki - nie widać przepływu informacji. Model w MS Excel to "biała skrzynka" - widać przepływ informacji. Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia firmy znajomość przepływu informacji oraz możliwość zmiany tego przepływu jest zdecydowanie lepsza niż brak tej możliwości.
Dlatego uczę projektantów i wdrażam jednakowe sposoby postępowania i jednakowe sposoby rozwiązań - METODYKĘ 4TG. Z taką wiedzą i umiejętnościami projektant firmowy ma wpływ na strumień przepływu informacji w modelu MS Excel co jest bardzo ważne z punktu widzenia zarządzania firmą (jest możliwość symulacji, wspomagania analiz, optymalizacji, ...).
* UNIKAM SYTUACJI, w których mogę dać się namówić na szkolenie wg innego programu... miałem porażki z tego tytułu (a wyciągam wnioski również z sytuacji, w której coś się nie udało)


Zwykle proponuję kroki:
* Trzydniowe zajęcia zamknięte / lub pracownicy przyjeżdżają na zajęcia otwarte z ZE (Zarządzania Informacją w MS Excel wg metodyki 4TG). W celu większego zorientowania się w temacie metodyki 4TG, proponuję udział w szkoleniu decydentów, osób z działów szkoleń czy HR.
* Samodzielna praca uczestników warsztatów po to, aby utrwalić umiejętności.
* Ocena uczestników, kontrola wiedzy i umiejętności wykorzystania elementów metodyki 4TG. Osoby, które wykazują zaangażowanie oraz mają umiejętność stosowania elementów metodyki 4TG w praktyce, powinny zostać firmowymi projektantami. Wiąże się to z uczestniczeniem w kolejnych szkoleniach, uczestniczeniem w projektowaniu rozwiązań dla potrzeb zarządzania w ramach organizacji. Jest to ważne, ponieważ łatwiej jest konserwować (pielęgnować) rozwiązania projektantom, którzy uczestniczyli w budowie (i znają reguły projektowania i zasady budowy modeli).
Celem są działające modele/systemy w MS Excel do zarządzania, takie które realizują nie tylko funkcje SIK (systemów informacji kierownictwa) ale również SWD (systemów wspomagania decyzji).

W firmach, które zgłaszają takie zapotrzebowanie, monitorujemy postępy (w umiejętności używania metodyki 4TG) wybranych osób wspólnie z działami HR w ramach umiejętności budowy rozwiązań.
Projektujemy i budujemy łącznie z projektantami firmowymi rozwiązania (systemy do zarządzania).

Szkolenia, monitorowanie wiedzy i umiejętności firmowych projektantów, wspólne projektowanie i tworzenie rozwiązań - to są elementy wdrażania metodyki 4TG w ramach organizacji.W czasie od 01.01.2015 do 16.08.2015 (228 dni) miałem:
- 19 propozycji szkoleń jednodniowych,
- 13 propozycji szkoleń dwudniowych.
Nie chcąc kolejny raz indywidualnie tłumaczyć różnic w podejściu do narzędzia, różnic w efektach, konieczności zmiany sposobu myślenia, ... proszę o nieskładanie propozycji takich zajęć.
NIE UCZĘ MS EXCEL, BO SWOJĄ PRACĘ TRAKTUJĘ BARDZO POWAŻNIE.
UCZĘ SYSTEMOWEGO, HOLISTYCZNEGO PODEJŚCIA DO ROZWIĄZAŃ W MS EXCEL OPARTEGO NA SPÓJNYCH, LOGICZNYCH ZASADACH I METODACH (najczęściej innych od tych, które są stosowane powszechnie w firmach), a nie uczę zbioru przypadkowych elementów MS Excel.
Na przykład NIE UCZĘ funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO - tu mogę jedynie nauczyć dlaczego jej nie stosować (a ta funkcja najczęściej się powtarzała, jeśli był dołączony zakres materiału do propozycji zajęć). Zobacz, na stronie głównej, CZARNA LISTA elementów MS EXCEL, które są wykorzystywane, a METODYKA 4TG ICH NIE STOSUJE.
NIE STOSUJĘ DLATEGO, ŻE MODELE ZBUDOWANE PRZY WYKORZYTANIU TYCH ELEMENTÓW NIE SĄ: BEZPIECZNE, CZYTELNE lub ELASTYCZNE!

Proponuję takie ćwiczenie umysłowe:
- 1 malarz maluje halę produkcyjną 2 tygodnie
- 2 malarzy maluje taką samą halę produkcyjna 1 tydzień
- 1 nauczyciel przygotowuje ucznia od matury 2 tygodnie
- ilu czasu potrzebuje dwóch nauczycieli, aby przygotować tego samego ucznia do matury?
...
w ćwiczeniu barierą jest liczba malarzy oraz uczeń (jego percepcja),
w tym czego ja uczę barierą są: nawyki uczestników, sposoby ich pracy, sposób myślenia o pracy w MS Excel - niestety takie zmiany wymagają czasu... oduczanie jest trudniejsze niż nauczanie:)


Jeszcze jeden argument (poniżej) który powinien wpłynąć na czytelność przekazu; krótko w trzech punktach:
1. praca ręczna w arkuszu zajmuje więcej czasu oraz jest mniej bezpieczna (mówię tu o wykonywaniu ręcznie czynności typu: Ctrl C, Ctrl V), niż automatycznie działający model
2. praca z automatycznie działającym modelem - model w Excelu wykonuje wszystkie rzeczy (oszczędza czas i jest bezpieczniejszy),
3. model zbudowany wg jednorodnych schematów i metod metodyki 4TG (z cechami jakościowymi: czytelność, bezpieczeństwo i elastyczność) to kolejny poziom, oprócz tego, że posiada zalety takie jak w model w pkt 2, to: łatwiej go przerabiać, poprawiać, modyfikować - w konsekwencji można przeprowadzać różnego typu symulacje, analizy.
JA UCZĘ TEJ TRZECIEJ OPCJI - UCZĘ TEGO SPOSOBU MYŚLENIA (na inne szkoda czasu).

I jeszcze na koniec takie zdanie: ZROZUMIENIE IDEII METODYKI 4TG UMOŻLIWIA INNY SPOSÓB MYŚLENIA O UŻYWANIU MS EXCEL, a to w konsekwencji pozwala na zarządzanie przepływem informacji w organizacjach, sterowaniem tym strumieniem, kształtowaniem go. To jest "biała skrzynka", a to w konsekwencji większy wpływ na zarządzanie organizacją.
To w dzisiejszych czasach staje się coraz ważniejsze ponieważ pozwala na szybką realizację dowolnych analiz przy zmieniającym się coraz szybciej rynku.


Proszę osoby decyzyjne, osoby z działów szkoleń/HR, które słyszały o efektach moich szkoleń, a potem chcą mi zaproponować jedno, czy dwudniowe zajęcia, o dokładną analizę tekstu, dokładne zapoznanie się z programami szkoleń, rozmowy z potencjalnymi uczestnikami - zaprezentowanie im tego co jest na stronach www.4tg.pl, rozmowy z osobami, które uczestniczyły w moich zajęciach. Można również skontaktować się ze mną, porozmawiać, dopytać się o niektóre elementy metodyki 4TG. Uwaga. Jak prowadzę zajęcia, albo jestem u klienta mam wyciszony telefon i nie odbieram.
Jeżeli nie jesteście pewni co daje metodyka 4TG, skontaktujcie się, przygotujcie pytania, zadajcie je (możemy wymienić informacje via mail, możemy porozmawiać przez telefon, możemy się umówić na spotkanie).
Jeżeli nie jesteście zainteresowani tym co ja proponuję, nie piszcie proszę z prośbą o jednodniowe szkolenie, ja nie muszę i nie chcę robić tego do czego nie jestem przekonany.

Tomasz Głuszkowski