Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Wiedza i doświadczenie

 Szkolenia:

* sto kilkadziesiąt warsztatów otwartych
około 80% zajęć otawartych było zorganizowanych w ośrodku Matuska w Poroninie
(uczestnicy chwalą atmosferę, a przede wszystkim takie jedzenie)
* kilkadziesiąt warsztatów zamkniętych
* ponad 1000 dni zajęciowych
* ponad 1500 uczestników szkoleń
* ponad 300 firm - klientów
* ponad 30 dni zajęciowych (zob. http://4tg.pl/szkolenia.html)

10 odbiorców

 Systemy, modele, rozwiązania:

* kilkadziesiąt modeli dla praktyki (SWD - systemy wspomagania decyzji i SIK - systemy informacji kierownictwa)

 Publikacje:


* książki, artykuły (zob. http://4tg.pl/ksiazki.html)
* opracowanie zasad metodyki 4TG (zob. http://4tg.pl/metodyka.html)
Kilkadziesiąt artykułów w czasopismach poświęconych zarządzaniu

Dziękuję wszytkim klientom,
* dzięki wam można było prowadzić prace, które coraz bardziej automatyzują i usprawniają pracę, aż powstały spójne zasady pracy nazwane metodyką 4TG, które upraszczają zdecydowanie budowę modeli - dzięki nim budowa modeli zaczyna być dostępna dla użytkowników - nieinformatyków, a informatykom metodyka 4TG pokazuje sposoby oraz zasady projektowania i budowy modeli o określonej jakości (bezpiecznych, czytelnych i elastycznych).
* dzięki Wam następuje doskonalenie procesu dydaktycznego, cieszę się że podobają się opracowane przeze mnie zasady i reguły, rozwiazania standardowe - zawsze mnie cieszy jak odwiedzam firmy i widzę stosowane swoje rozwiązania,
* dzięki Waszym zleceniom powstają nowe reguły metodyki 4TG, które nie tylko dotyczą informatyki ale dotyczą szeroko rozumianego zarządzania (rachunkowości, logistyki, ...)

 Ważne słowa dotyczące metodyki 4TG