Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 ... ciekawostki

 USUŃ WYSZUKAJ.PIONOWO


WYSZUKAJ.PIONOWO to funkcja, która tworzy relacje między strukturami danych w arkuszu. Niestety, w wyniku badań nad narzędziami MS Excel, okazało się, że stosowanie tej funkcji powoduje, że rozwiązania z użyciem tej funkcji nie są elastycznie. Elastyczne jest stosowanie dwóch funkcji: PODAJ.POZYCJĘ i INDEKS.
Oczywiście wiemy, że można do WYSZUKAJ.PIONOWO wstawić dodatkowe funkcje namierzające numer kolumny (z której należy wybrać dane). Niestety, rozwiązania takie są mniej czytelne (mniej zrozumiałe) niż para funkcji PODAJ.POZYCJĘ (ta funkcja namierza) i INDEKS (ta funkcja wybiera). Równocześnie funkcje PODAJ.POZYCJĘ i INDEKS mają szersze zastosowanie (mogą działać odrębnie) - realizować inne funkcjonalności. To są wystarczające powody, aby nie stosować WYSZUKAJ.PIONOWO.

I jeszcze o sposobie myślenia w METODYCE 4TG.
Jeżeli będzie się używać jednakowe schematy postępowania, jednakowe standardy rozwiązań, podobny sposób myślenia przy rozwiązywaniu problemów, to będzie zdecydowanie łatwiej. Wszyscy będziemy lepiej rozumieć rozwiązania funkcjonujące w firmie. Efektów standaryzacji nie trzeba wyjaśniać.


www.4tg.pl - szkolenie excel, kurs excel, profesjonalne kursy excel, excel dla zaawansowanych