Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Książki

 Książka: Metodyka 4TG na tle metodologii projektowania systemów informatycznych

 Tomasz Głuszkowski - Książki

Aby zamówić książkę należy wpłacić na rachunek bankowy: 07 1050 1461 1000 0092 0078 8330 (bank ING)
równowartość zamówienia z podatkiem vat oraz przysłać mail 4tg@4tg.pl z adresem wysyłki oraz danymi koniecznymi do wystawienia faktury vat
Obecnie w sprzedaży znajduja się następujące książki:

"Metodyka 4TG na tle metodologii projektowania systemów informatycznych"

(cena: 140 PLN + 5% vat)
Autor: Tomasz Głuszkowski, wydawnictwo 4TG, Łódź 2013, str. 256
Spis treści i fragmenty do przeczytania powyżej (dzięki flipsnack)
W książce autor udawadnia, że konieczne jest stosowanie jednorodnych zasad, metod, standardów rozwiązań. Omawia zasady i metody, pokazuje wybrane rozwiązania metodyki 4TG oraz przedstawia je w praktycznych przykładach.

"Arkusz kalkulacyjny w praktyce, również i dla tych, którzy uważają, że o arkuszu wiedzą wszystko"

(cena: 100 PLN + 5% vat)
Autor: Tomasz Głuszkowski, wydawnictwo 4TG, (wydanie II poprawione), Łódź 2008, str. 280
WSTĘP 11
ROZDZIAŁ I
Wstęp do budowy modeli w Excelu
1.1. Budowa arkusza, zawartość komórek, obszar (zakres) 17
1.2. Kopiowanie 22
1.3. Wstawianie i usuwanie wierszy (kolumn) 24
1.4. Sposoby adresowania 33
1.5. Format – sposób prezentacji danych 53
1.6. Przykład prowadzenia rejestru 64
1.7. Operacje na bazie danych 71

ROZDZIAŁ II
Praktyczne wykorzystanie Excela do prowadzenia księgowości rejestrowej i analiz sprzedaży 101
2.1. Budowa i użytkowanie rejestru sprzedaży 107
2.2. Budowa i użytkowanie rejestru odbiorców 116
2.3. Budowa arkusza analizującego sprzedaż dla każdego z odbiorców 122
2.4. Zestawienie sprzedaży miesięcznej z rejestru sprzedaży 126
2.5. Wyszukiwanie informacji 128
2.6. Regionalna (terytorialna) analiza sprzedaży 132
2.7. Tworzenie dokumentu indywidualnego (faktura) 140
2.8. Tworzenie dokumentu zbiorczego (zestawienie sprzedaży miesięcznej) 158
2.9. Tworzenie dokumentu zagregowanego: nota księgowa (PK) 169
2.10. Korzystanie z danych zewnętrznych 171
2.11. Terytorialna analiza sprzedaży z prezentacją na mapie 181

ROZDZIAŁ III
Wykorzystanie narzędzi w Excelu do prowadzenia księgowości rejestrowej (II sposób) 185
3.1. Budowa części rejestrowej wyrobów i rejestru odbiorców 189
3.2. Budowa i użytkowanie arkusza wspomagającego sprzedaż (opis wykorzystywanych makr) 193
3.3. Budowa rejestru sprzedaży 215
3.4. Dokument indywidualny – faktura oraz makro generujące słowny opis wartości 221
3.5. Dokument indywidualny – przelew 235
3.6. Dokument zbiorczy – zestawienie sprzedaży dla potrzeb rozliczenia podatku VAT 244
3.7. Dokument zbiorczy – zestawienie miesięczne sprzedaży z parametrami 259
3.8. Dokument zagregowany – nota księgowa 272
3.9. Budowa arkusza roboczego 274
Zakończenie

Książka zawiera dwie tematyczne części:
opis praktycznych metod w wykorzystaniu narzędzi arkusza,
prezentację sposobów, technik i metod projektowania modelu na przykładzie rejestru sprzedaży wraz z powiązaniami z innymi rejestrami, automatycznie generowanymi raportami, a także elementami analizy marketingowej.
W książce krok po kroku wyjaśniono sposoby wykonania poszczególnych elementów w modelu wraz z argumentacją doboru zastosowanych metod.

"Prognozowanie i analiza sprzedaży, Modele w Excelu"

(cena: 60 PLN + 5% vat)
Autorzy: Tomasz Głuszkowski, Marta Jabłońska, wydawnictwo 4TG, Łódź 2008, str. 140
Spis treści
wstęp 1
błędy prognoz 4
metoda najmniejszych kwadratów 7
trend wykładniczy i wielomianowy 24
rozkład normalny 30
wygładzanie wykładnicze 49
metody mieszane (model I) 60
metody mieszane (model II) 66
modele addytywne i multiplikatywne 73
modele przyczynowo skutkowe 94
mierzenie wpływu nakładów na reklamę 105
model giełdowy 116
optymalizacja poziomu zapasów 128
wybrane skróty klawiszowe i klawisze funkcyjne 134
indeks tematyczny 137
indeks wykorzystanych funkcji 139

Książka pokazuje wybrane narzędzia i przykłady dla potrzeb jednego z zastosowań arkusza - wykorzystania go do prognozowania oraz użycia narzędzi statystycznych do budowania modeli wspomagających decyzje.

Tomasz Głuszkowski jest autorem książek z dziedziny zastosowań arkusza kalkualcyjnego do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem:

  • "Arkusz kalkulacyjny, przykłady zastosowań, tricki, kruczki", Broker, Łódź 1993
  • "Podstawowe informacje o pracy w arkuszu kalkulacyjnym na przykładzie arkusza "Quattro Pro" Łódź, Broker 1993
  • "Arkusz kalkulacyjny w praktyce" 4TG, Łódź 2008 (pierwsze wydanie rok 2000)
  • "Prognozowanie i analiza sprzedaży, Modelel w Excelu" 4TG, Łódź 2008
  • "Metodyka 4TG na tle metodologii projektowania systemów informatycznych" 4TG, Łódź 2013