Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Chcesz się nauczyć tylko lepiej pracować w MS Excel?

 Czy wreszcie zlecać mu ciągłą pracę za Ciebie?

>> Zapisz się na warsztaty TERMINY

 

Warsztaty dla analityków i managerów,
którzy marnują czas na ręcznej pracy w arkuszu oraz narzekają,
że nie potrafią łatwo poprawić swoich rozwiązań
ORAZ
pracowników IT, którzy pracują w temacie "ROZWÓJ",
aby zobaczyli, że zupełnie inaczej można wykorzystać MS Excel
niż to, co wynika z programów szkoleniowych ECDL

 
Wreszcie MS Excel przestanie Ci przeszkadzać w pracy,
tylko zacznie wyręczać w niej, systematycznie wykonując zadania za Ciebie.

  Czy to Ciebie też dotyczy?

Szef już upomina się o kolejny raport, a jego przygotowanie ciągle się przedłuża?
Znów tyle zmieniło się... Jak teraz te struktury danych dopasować do tego sztywnego algorytmu?
Kto przygotowywał ten model obliczeniowy?
Jak mam go poprawnie odczytać i jeszcze poprawiać “to”?

Brak umiejętności właściwego posługiwania się MS Excel wiele kosztuje.
Pracowników - stresowe sytuacje, harówkę po godzinach lub nawet konflikt.
Firmę - wiele tysięcy zł zmarnowanych na niedopasowanych systemach informatycznych lub wydanych na pracę każdego miesiąca, którą można zautomatyzować.

A gdybym Ci pokazał w ciągu 3 dni, 4 proste zasady,
które zamieniają zwykły arkusz w wysokiej jakości i samodzielnie działający system do wykonywania Twoich zadań,
to wybrałbyś się na takie warsztaty?

  Co mi da MS Excel wspomagany Metodyką 4TG?

Poczucie, że wreszcie panujesz nad swoimi rozwiązaniami. Bo zawsze je możesz zmienić i dostosować do zmieniających się warunków. Nie jesteś już słabym ogniwem w firmie, tylko pracownikiem, który wnosi do niej rozwiązania oszczędzające czas i pieniądze. I to niemałe!

Po warsztatach dobrze będziesz wiedział, z czego składa się architektura rozwiązania. Jak zaprojektować strukturę danych, a jak strumień przepływu informacji, jakie są zasady budowy wzorów, jak implementować projekt w MS Excel i co zrobić, aby rozwiązanie było elastyczne...
A może już to potrafisz?

Problem, kiedy te przekształcenia informacji są złożone.
Dzięki prostym zasadom 4TG i gotowym konstrukcjom, które otrzymasz na warsztatach, zawsze - nawet bardzo skomplikowane wyzwanie biznesowe - sprowadzisz do standardowych funkcjonalności, które rozwiązują typowe problemy. A potem z tych “klocków” - kierując się jasnymi regułami postępowania - zbudujesz oczekiwane rozwiązania (modele, systemy).

Pytanie teraz - czy chcesz zostać świadomym użytkownikiem takich rozwiązań?
Czy nauczyć się je projektować?
Niezależnie, czy pracujesz w swojej firmie na stanowisku menedżerskim, czy analitycznym - wszyscy mogą się nauczyć korzystania z MS Excel wg metodyki 4TG, ale liderzy w firmach - projektowania wg tych zasad.

Kim chcesz być?

  Droga od nieefektywnej pracy w MS Excel do pełnej automatyzacji zaczyna się od:

I. Warsztatów wyrównawczych.
W ciągu 3 dni warsztatów dowiesz, dlaczego niektóre funkcje MS Excel przeszkadzają w budowie wysokiej jakości modeli.
Nauczysz się też używać tylko tych, które dają najlepsze efekty.
Poznasz też najważniejsze zasady budowy rozwiązań. To dopiero: Wstęp do Metodyki 4TG.

* (wPE) Wstęp do Metodyki 4TG - to warsztaty dla tych, którzy jeszcze potrzebują trochę wiedzy o działaniu poszczególnych elementów MS Excel (nie budowali wcześniej rozwiązań), ale wykorzystują MS Excel.
Zawartość: mniej więcej 50% elementów MS Excel i mniej więcej 50% zasad Metodyki (średnie tempo prowadzenia zajęć).
Te warsztaty traktujemy jak wyrównujące. Na nich dowiesz się o ważnych elementach MS Excel z punktu widzenia działania Metodyki 4TG.
Używamy argumentów, dlaczego takie elementy używać, a dlaczego innych nie. Dostaniesz dawkę wiedzy o ważnych elementach MS Excel i sposobach ich działania, dzięki którym można zacząć budować rozwiązania zgodne z normą ISO 9126.
Zobaczysz, że nie jest to trudne.II. Podstaw budowy automatycznie działających rozwiązań o określonej jakości.
* (PE1) Metodyka 4TG – projektowanie i budowa modeli (część 1) - to są warsztaty dla tych, którzy już budują rozwiązania. Zapraszamy ich po to, aby robili to wg poprawnych schematów, projektowali oraz sprawniej i szybciej budowali. Są tu dobre zasady projektowania i budowy systemów. Jest również budowa standardowych rozwiązań.
Rozwiązania standardowe Metodyki 4TG, to zaimplementowane w MS Excel rozwiązania realizujące funkcjonalność typowych problemów – takie, których producent MS Excel nie zrealizował, albo zrealizował tak, że nie nadają się do budowy rozwiązań ze względu, na jakość. W ramach warsztatów uczestnicy otrzymują wybrane rozwiązania standardowe, po to, aby zaczęli je wykorzystywać przy budowie swoich automatycznie działających systemów.
Zawartość: mniej więcej 20% elementów MS Excel i mniej więcej 80% zasad i rozwiązań Metodyki 4TG (szybkie tempo prowadzenia warsztatów). Ogólnie na PE1 jest 2 razy więcej materiału niż na wPE. Na tych warsztatach powtórzysz część informacji ze Wstępu do Metodyki 4TG oraz nauczysz się budować w prosty sposób modele wg zasad metodyki 4TG, które automatycznie przetwarzają i dostarczają informacje wtedy, kiedy chcesz i jak chcesz. Zachowując przy tym jakość rozwiązań zgodną z normą ISO 9126.
Dostaniesz kilka gotowych standardowych rozwiązań Metodyki 4TG, abyś mógł je wykorzystać w swojej pracy do budowy automatycznie działających systemów. Ponadto dowiesz się, wg jakich kryteriów oceniać rozwiązania i jakich narzędzi używać do projektowania. A to wszystko oparte na praktycznych ćwiczeniach.


* (VB1) Metodyka 4TG – Visual Basic for Excel (część 1) - to również warsztaty dla tych, którzy już budują rozwiązania, a chcą nauczyć się zasad programowania i działania ważnych elementów języka Visual Basic for Excel.
Na tych warsztatach uczymy programowania od początku; ważne jest, aby od razu nauczyć się dobrych zasad programowania, po to, aby złe nawyki nie przeszkadzały.
Dowiesz się o ważnych elementach Visual Basic for Excel, które umożliwiają realizację typowych potrzeb, o ich sposób użycia, działania oraz kontekst, w którym się je stosuje.
Pozyskasz wiedzę o regułach programowania zgodnych z kanonami sztuki programowania – sposobów myślenia przy projektowaniu i budowie oprogramowania.
Nauczysz się schematów programowych dopasowanych do zarządzania danymi w narzędziu MS Excel według zasad Metodyki 4TG.
Schematy programowe, to zdefiniowane algorytmy (lub części algorytmów) do realizowania typowych funkcjonalności.
Podobnie jak na warsztatach dotyczących MS Excel dowiesz się o takim stosowania tego narzędzia, które wykorzystuje tylko potrzebne elementy Visual Basic. Zasada PROSTOTA BUDOWY jest ważna, bo: im mniej elementów jest potrzebnych, tym mniejszą liczbą elementów w rozwiązaniu trzeba zarządzać. Im bardziej zrozumiałe jest działanie tych elementów, tym łatwiej analizować i modyfikować rozwiązanie.

  Zastanawiasz się, na jakie warsztaty wybrać się na początek?

w zależności od wiedzy na temat MS Excel i umiejętności jego stosowania, jedne z trzech wymienionych powyżej:

JEŚLI
znasz bardzo dobrze MS Excel, wiesz i umiesz budować rozwiązania (czyli umiesz stworzyć strumień przepływu informacji za pomocą wzorów w MS Excel); rozumiesz jak działają funkcje:
PODAJ.POZYCJĘ (MATCH), INDEKS (INDEX), SUMA.JEŻELI (SUMIF), LICZ.JEŻELI (COUNTIF) i TEKST (TEXT) i umiesz je zastosować, w zależności od realizowanej funkcjonalności
(w/wymienione funkcje - są najważniejsze do tworzenia automatycznie działających modeli), TO
możesz pominąć warsztaty: Wstęp do Metodyki 4TG.


Sugeruję, aby przed warsztatami: Metodyka 4TG - Visual Basic (cz.1)
były warsztaty: Metodyka 4TG - projektowanie (cz.1) , a przynajmniej warsztaty: Wstęp do Metodyki 4TG.
// Tak jest łatwiej dla uczestników
// Uczestnicy mówią, że Metodyka 4TG - Projektowanie (cz.1), czy już nawet Wstęp do Metodyki 4TG otwiera oczy na wiele rzeczy.

Wiem, jak się czują osoby, dla których szybciej przekazywane treści na warsztatach Metodyka 4TG - Projektowanie (cz.1) są za trudne (a niestety, zdarza się że, czasem ktoś pojawia się na warsztatach, na których wymagany jest ciut wyższy poziom wiedzy i umiejętności).
I ta osoba, i ja, mamy dyskomfort.
Daltego:
Jeśli nie masz pewności na temat swojej wiedzy i umiejętności, to sugeruję wcześniej: Wstęp do Metodyki 4TG.
Jeśli masz kłopoty z samooceną na temat umiejętności i wiedzy na temat MS Excel, napisz na adres: 4tg@4tg.pl - dostaniesz test, po jego wypełnieniu i odesłaniu otrzymasz wyniki, które mniej więcej pokażą warsztaty właściwe dla Ciebie (jako początkowe).

Decyzja należy do Ciebie.

>> Zapisz się na warsztaty TERMINY

  Efekt takich zajęć?

Wyżej wymienione zajęcia stanowią podstawę wiedzy i umiejętności stosowania Metodyki 4TG. Uczestnictwo nawet w jednym z nich zmienia świadomość istnienia spójnych i logicznych zasad Metodyki 4TG i pozwala na projektowanie i budowę określonych klas zastosowań.

Dzięki takim warsztatom, swobodnie będziesz tworzył rozwiązania do: analiz sprzedaż, lean manufacturing, rozliczeń przebiegu samochodów służbowych, czy pracy handlowców, analizujące koszty i inne.

Wielu uczestników w/wymienionych warsztatów wcześniej uczyło się MS Excel w szkole lub na innych kursach. Również i ich opinie znajdują się w zakładce TERMINY

  Następny krok - tu tworzymy prostymi metodami rozwiązania


... to rozwiązywanie zaawansowanych problemów – budowy elastycznych systemów, które można łatwo modyfikować, jeśli zajdą takie potrzeby.
W zarządzaniu wiele się zmienia, potrzeby informacyjne również się zmieniają. Dlatego rozwiązania muszą być elastyczne i … robione na miarę. Zasady Metodyki 4TG pozwalają na łatwe, proste i dokładne dopasowanie systemu informatycznego do potrzeb.

Ten poziom umiejętności ważny zaczyna być wtedy, kiedy masz mnóstwo zmiennych, wielu użytkowników i tysiące danych. Wtedy, kiedy rozwiązania nie tylko mają sprawnie zarządzać informacjami, tworzyć raporty, analizować je, ale również podejmować decyzje.
Na tym poziomie, nie tylko już będziesz sprawnie zlecał zadania excelowi, ale sprawiał, że jeden model będzie komunikował się z innymi.
Tak, to możliwe! Pod warunkiem zachowania zasad Metodyki 4TG.


(1)
* WSTĘP DO METODYKI 4TG
– zajęcia traktujemy jak wyrównujące do tego, aby rozpocząć nauczanie Metodyki 4TG.

(2)
* METODYKA 4TG – PROJEKTOWANIE I BUDOWA MODELI (część 1)
* METODYKA 4TG – VISUAL BACIC FOR EXCEL (część 1)

(3)
* METODYKA 4TG – PROJEKTOWANIE I BUDOWA MODELI (część 2)
* METODYKA 4TG – VISUAL BACIC FOR EXCEL (część 2)

(4) wszelkie zajęcia dziedzinowe:
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU DO BUDŻETOWANIA I CONTROLLINGU
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU DO LOGISTYKI
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU DO PROGNOZOWANIA SPRZEDAŻY
PROJEKTOWANIE ROZWIAZAŃ DO BIG DATA


* (PE2) Metodyka 4TG – projektowanie i budowa modeli (część 2) – dla tych uczestników, którzy ukończyli warsztaty PE1 i zdążyli utrwalić metody i techniki prezentowane na tych warsztatach.
Pierwszy dzień poświęcamy transmisji danych za pomocą SQL i omawiamy działanie MS Query (tu również uczymy dobrych zasad użycia SQL), ponieważ komplet narzędzi do budowy algorytmów to:
- wzory w arkuszu,
- język programowania: Visual Basic,
- SQL.
Drugi dzień poświęcamy na różne typy standardowych raportów (jest to kontynuacja tego tematu z warsztatów PE1 – tematu, który jest ważny i najczęściej podoba się najbardziej) oraz funkcjonalności związane z ich otrzymywaniem. Otrzymasz usystematyzowaną informację na ten temat (w jakich przypadkach, które z rozwiązań należy stosować i dlaczego).

Wszystko to, co było na PE1 i dwóch dniach PE2, to zasady budowy rozwiązań oraz rozwiązania (takie mniejsze klocki), które służą do budowy większych rozwiązań.
W dwa kolejne dni wspólnie projektujemy i budujemy rozwiązania do:
- Analiz sprzedaży (z panelami managera),
- Lean Manufacturing,
W ciągu tych dwóch dni realizujemy, od początku do końca, dwa systemy z różnymi ważnymi funkcjonalnościami.
Tworząc w/w systemy wspólnie definiujemy problemy do rozwiązania, ustalamy i analizujemy założenia, precyzujemy projekt. To znaczy ustalamy:
- co i jak trzeba zrobić
- które standardowe rozwiązania Metodyki 4TG, stworzone wcześniej, wykorzystać.
I budujemy rozwiązania.


* (VB2) Metodyka 4TG – Visual Basic for Excel (część 2) – dla tych uczestników, którzy ukończyli warsztaty VB1 i zdążyli utrwalić metody i techniki prezentowane na tych warsztatach.
Na VB1 są zasady programowania, narzędzia Visual Basic, schematy programowe, …
to trzeba wcześniej przećwiczyć, zapoznać się, utrwalić, aby można było zastosować je w rozwiązaniach.
Na VB2 prawie nie ma nowych elementów Visual Basic, ale są różne potrzebne rozwiązania wykorzystywane w praktyce
(dla przypomnienia: w rozwiązaniach budowannych są według zasad Metodyki 4TG).
Ponadto, uczestnicy biorą aktywny udział: na etapie analizy założeń i projektowania; a potem, po wykonaniu, jak widzą działanie, mogą wnioskować o usprawnianiach, analizować i projektować zmiany.

Gotowe rozwiązania używane w Metodyce 4TG, a przedstawione na warsztatach VB1, VB2, PE1 i PE2 umożliwiają, dzięki zastosowaniu schematów, budowę większości systemów do zarządzania w krótkim czasie.
Aby to jeszcze bardziej ułatwić prowadzimy również warsztaty dziedzinowe, na których pokazujemy struktury danych oraz algorytmy do budowy systemów zarządzania.
- Projektowanie i budowa systemu do budżetowania i controllingu
- Projektowanie i budowa systemu do logistyki
- Projektowanie i budowa systemu do prognozowania sprzedaży
- Projektowanie rozwiązań do analiz big data
Zobacz szczegółowe programy warsztatów dziedzinowych w zakładce Terminy.
Ten poziom znajomości zasad, pozwoli Ci na tworzenie automatycznych zaawansowanych systemów do budżetowania i controllingu, logistyki i zarządzania produkcją, prognozowania i analiz marketingowych i innych - często nietypowych.

  Dlaczego ten system pracy osiąga takie wyniki?

Tylko pomyśl - wreszcie nie marnujesz czasu na poznawanie wszystkich możliwości MS Excel, tylko wykorzystując około 0,5% elementów, tworzysz sprawnie działające zaawansowane systemy.
Na warsztatach z metodyki 4TG nie poznasz więc dogłębnie arkusza (bo to nic nie daje), ale nauczysz się umiejętnego łączenia problemów biznesowych z rozwiązaniami w informatyce (nie będąc informatykiem!).
Znajomość tej unikalnej komunikacji znacząco podnosi wartość pracowników, a firmie daje wymierną przewagę konkurencyjną.

Chcesz tego?

A może chcesz porówniać koszt ponoszony przez firmę, która przyśle Ciebie na warsztaty:
po warsztatch PE1 i PE2 masz narzędzia do Analiz sprzedaży oraz Lean Manufacturing. Zobacz ile kosztują warsztaty.
Czy jeszcze musisz sprawdzać ile kosztują gotowe rozwiązania w firmach, które je dostarczają?

Chcesz dostać wędkę, a nie rybę?

>> Zapisz się na warsztaty TERMINY

  Automatyczne przezbrojenie w kilka minut - case study

To tylko jeden z setek przykładów zastosowań metodyki 4TG. Dla firmy produkcyjnej zaprojektowałem model, który z systemu SAP pobiera dane o planie produkcji na cały tydzień, zmienia kolejność wytwarzanych elementów w planie produkcji tak, aby zminimalizować czas przezbrojeń linii produkcyjnej i ponownie umieszcza zmieniony plan w systemie SAP.
Do optymalizacji wykorzystaliśmy jeden z algorytmów sztucznej inteligencji (AI)
Całość trwa do kilkunastu minut i jest w pełni zautomatyzowana.

Chcesz też tak wykorzystywać zwykły arkusz?

 

Na otwarte warsztaty z metodyki 4TG zapraszam do Poronina. Wszystkie trwają od 3 do 4 dni, a w cenie zawarte są już wyżywienie i nocleg.

  Nie możesz przyjechać na najbliższe zajęcia?

Podaj swój adres mailowy i rodzaj warsztatów, które Cię interesują, a wyślę informację o kolejnym terminie. Chcę się dowiedzieć o terminach

  Dlaczego najlepiej od razu wprowadzić zasady metodyki 4TG do swojej firmy?

• Bo przestaniesz marnować czas na pracę, którą arkusz może sam wykonać;
• bo szybciej i łatwiej podejmiesz trafne decyzje operacyjne (lub wręcz powierzysz je Excelowi), a firma zaoszczędzi wiele godzin i tysięcy PLN każdego miesiąca;
• bo nauczysz się, jak zautomatyzować pracę nie po swojemu, ale wg zasad, które zagwarantują Ci wysoką jakość rozwiązań;
• bo wreszcie dzięki niewielu elementom arkusza, rozwiążesz wiele - nawet złożonych - wyzwań biznesowych;
• bo będziesz miał pod ręką proste schematy postępowania, które zawsze pozwolą Ci stworzyć modele, które inni też potrafią zrozumieć, a nawet modyfikować;
• bo, aby takie rzeczy robić, nie musisz poznać całego MS Excel - wystarczy opanować tylko ważne jego elementy (te, które należą do Metodyki 4TG).

 

Nie ma co czekać. Rozwiążmy problem wielkiego marnowania czasu i pieniędzy na nieefektywnych działaniach w przedsiębiorstwach. Dołączysz do mnie?

>> Zapisz się na warsztaty TERMINY