Społeczność    

 Nauka pomogła opracować Metodykę 4TG


CHCESZ ZOBACZYĆ RÓŻNICĘ MIĘDZY UŻYWANIEM MS EXCEL, A UŻYWANIEM MS EXCEL WSPOMAGANYM METODYKĄ 4TG?

Na licznych, oferowanych przez różne firmy, szkoleniach dowiesz się o najróżniejszych elementach MS Excel, zobaczysz działanie tych elementów wielu przykładach w arkuszu, które nie mają nic wspólnego z Metodyką 4TG.
Dostaniesz klocki i hasło: zbuduj sobie.

MY NIE UCZYMY MS EXCEL, MY UCZYMY METODYKI 4TG
Na warsztatach z Metodyki 4TG dowiesz się o:
- używanych w Metodyce 4TG elementach MS Excel (na czarnej liście są te elementy, których nie powinno się używać)
/czarna_lista.html - zasadach, schematach projektowania i budowy rozwiązań,
- zasadach budowy rozwiązań: czytelnych, bezpiecznych i elastycznych,
- typowych funkcjonalnościach, które są ważne dla biznesu, budowie implementacji tych funkcjonalności (takich, których producent MS Excel nie zrealizował, albo zrealizował zdecydowanie gorzej),
- ocenianiu rozwiązań (są lepsze i gorsze, pokazujemy jak wybierać),
- staramy się, aby używać tylko najlepsze alternatywy do realizacji typowych funkcjonalności; dlatego nie używamy wielu, powszechnie używanych i promowanych na szkoleniach ECLD, elementów MS Excel.
Na warsztatach z Metodyki 4TG, oprócz klocków, dostarczamy większe typowe konstrukcje, zasady ich łączenia, metody projektowania i budowy (w tym schematy postępowania).


Przykład 1:
Program ECDL Excel Advanced (prawo jazdy komputerowe) promuje funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO (oraz WYSZUKAJ.POZIOMO), które realizują funkcjonalność relacji między strukturami danych (jedna i druga wybierają z jednej struktury wartość i umieszczają ją w innej strukturze danych).
Problem w tym, że po zmianie struktury danych (dostawienie/usunięcie kolumny/wiersza), z których funkcja korzysta, wybiera ona niewłaściwą pozycję. Wyobraźmy sobie, że model zawiera kilkadziesiąt arkuszy. W jednym z nich dostawiamy kolumnę – we wszystkich pozostałych trzeba sprawdzić, czy nie ma błędów w działaniu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.
Czy przy budowie lub modyfikacji rozwiązania jest na to czas?
W METODYCE 4TG używa się do realizacji funkcjonalności: relacji między strukturami danych funkcji PODAJ.POZYCJĘ i funkcji INDEKS; a dodatkowo obydwie funkcje mogą zdecydowanie więcej, niż funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (WYSZUKAJ.POZIOMO).


Przykład 2:
Wiele osób wręcz nie umie nie posługiwać się tablicami przestawnymi.
Tablice przestawne realizują dwie funkcjonalności:
- transmitują dane ze źródeł zewnętrznych,
- prezentują te dane w tablicy.
Transmisję danych lepiej realizuje kilka innych narzędzi, które można znaleźć w menu: Dane | z innych źródeł. Do prezentacji danych lepiej przygotować panel managera wykorzystując do tego głównie wzory. Panel managera, który można zdecydowanie lepiej przygotować do potrzeb użytkownika niż to, co oferuje tablica przestawna
ale...
… tablica przestawna jest jednym z najlepszych narzędzi do pracy ręcznej, ale tym Metodyka 4TG się nie zajmuje
– zajmuje się zasadami, metodami budowania automatycznie działających rozwiązań o cechach: czytelność, bezpieczeństwo i elastyczność).

Tu odbiorca tej informacji powinien być świadomy różnicy między:
- pracą ręczną (ad hoc),
- pracą automatyczną,
oraz
- pracą automatyczną za pomocą rozwiązań o cechach jakościowych: czytelność, bezpieczeństwo i elastyczność.
Niestety, świadomość dużej części osób używających MS Excel, jest taka, że użycie Ctrl C i Ctrl V, wprowadzanie wzorów w trakcie tworzenia raportu to już szczyt możliwości pracy w MS Excel. Dla tych osób informacja: MS Excel sam może realizować całość prac (między innymi: czytanie danych, umieszczanie w zaprojektowanych wcześniej strukturach danych, przetwarzanie, tworzenie raportów, sprawdzanie informacji, które w pierwszej kolejności zaprezentować użytkownikowi, …), a rozwiązania powinny mieć wcześniej wymienione cechy jakościowe.


Przykład 3:
W przypadku potrzeby zbudowania automatycznie działającego rozwiązania, należy rozpocząć od projektu.
Zaprojektowania struktury danych, która jest ważna z punktu widzenia przetwarzania danych, co oznacza konieczność równoczesnego zaprojektowania strumienia przepływu informacji korzystającego z tych struktur.

Pamiętaj:
- jeśli projekt modelu będzie mało czytelny, to rozwiązanie w MS Excel będzie mało czytelne, tym trudniej będzie się je analizować, poprawiać (modyfikować).
To, co napiszesz, potem będziesz czytać.
PAMIĘTAJ, że:
nabyte i utrwalone nawyki trudno zwalczyć, a reedukacja kosztuje więcej,
MY często musimy REEDUKOWAĆ
CZY ZAINTERESOWALIŚMY CIĘ METODYKĄ 4TG?

Jeśli:

- znasz dobrze lub bardzo dobrze MS Excel i budujesz rozwiązania w arkuszu zapraszamy na warsztaty: Metodyka 4TG – projektowanie… (4 dni) tu dowiesz się o idei, schematach postępowania przy projektowaniu i budowie określonej klasy rozwiązań (czytelnych, bezpiecznych, elastycznych), zasadach Metodyki 4TG, budowie narzędzi do realizacji typowych funkcjonalności potrzebnych w biznesie (20% technicznych elementów, 80% zasad Metodyki 4TG), szybkie tempo prowadzenia zajęć, mniej więcej 2 razy więcej materiału niż na warsztatach Wstęp do Metodyki 4TG
Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenie

- mniej znasz MS Excel zapraszamy na warsztaty: Wstęp do Metodyki 4TG (3 dni) tu dowiedz się o idei, sposobach działania, zasadach Metodyki 4TG oraz potrzebnych narzędziach z Excel do realizacji tych zasad (50% technicznych elementów, 50% zasad Metodyki 4TG), średnie tempo prowadzenia zajęć, mniej więcej połowa materiału w porównaniu do warsztatów Metodyka 4TG projektowanie…
Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenieCZY CHCESZ ZOBACZYĆ JAK ZROBILIŚMY UDOSKONALENIA W MS EXCEL?
JAK POWSTAŁA MATODYKA 4TG?


Poniżej został przedstawiony schemat, na którym zostały wypisane dokonane kluczowe działania przy budowie Metodyki 4TG.Rysunek nr 1. Schemat działań, które zostały podjęte przy powstaniu Metodyki 4TG.


Niestety, przy udoskonalaniu MS Excel musieliśmy odrzucić szereg rozwiązań, które proponuje Microsoft w MS Excel, a one nie nadają się do użycia w Metodyce 4TG ze względu na fakt, że metodyka wypracowała lepiej działające alternatywy (przypominamy kryterium oceny rozwiązań: bezpieczeństwo, czytelność i elastyczność).
Wiedza i umiejętności wykorzystania Metodyki 4TG pozwalają na budowę systemów zarządzania: czytelnych, bezpiecznych i elastycznych. To jest to, czego nie gwarantują programy szkoleniowe firmowane przez producenta MS Excel.
Wykorzystując Metodykę 4TG zrobiliśmy wiele rozwiązań do zarządzania; w tym narzędzia, które dostosowujemy dla większości firm.