Społeczność    

 EXCEL TO ZA MAŁO


ELEMENTY MS EXCEL - JEDEN Z ELEMENTÓW DO BUDOWY ROZWIĄZAŃ
Excel to tylko jeden z elementów, aby budować rozwiązania, które zdecydowanie przyspieszają pracę. Elementy MS Excel to tylko część Metodyki 4TG.
Metodyka 4TG, to również
- zasady analizy i projektowania rozwiązań,
- projektowanie struktur danych oraz przepływu informacji w tych strukturach,
- umiejętność implementacji projektu w MS Excel (w tym nie używania takich jego elementów, które z różnych względów nie nadają się do użycia),
- standardowych rozwiązań Metodyki 4TG które są implementacją rozwiązań typowych problemów występujących w firmie (i nie wymyślił tego Microsoft) :)
- schematów postępowania przy projektowaniu i budowie rozwiązania (systemu)

i, na dziś, najważniejsze:
- wiedza i umiejętności oceny szczegółowego rozwiązania realizującego określoną funkcjonalność, a co za tym idzie używanie, bądź nie używanie określonych elementów MS Excel, a to z kolei wpływa na konieczność pozbycia się nabytych nawyków pracy w MS Excel, które przeszkadzają w pracy (takich niewłaściwych nawyków dostarczają między innymi szkolenia ECDL, firmowane przez producenta tego narzędzia - nawyki ograniczają możliwość budowy rozwiązań określonej jakości (bezpiecznych, czytelnych i elastycznych).
Przykład: Występowanie na szkoleniach narzędzi zamieszczonych na czarnej liście, na przykład funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, która usztywnia rozwiązanie (funkcja ta znajduje się w programie szkoleń EDCL).
Dlaczego to najważniejsze?
Dlatego, że brak oceny toruje drogę do realizacji "pierwszym lepszym sposobem" potrzebnych w systemie funkcjonalności, a to powoduje, że taki system zazwyczaj jest:
- mało czytelny,
- trudny w użytkowaniu,
- nieelastyczny (są kłopoty, jeśli trzeba go udoskonalić).
zazwyczaj, dopóki użytkownik nie zobaczy, jak można inaczej, to nie ma świadomości, że można inaczej

MS EXCEL TO ZA MAŁO, DLATEGO MY NIE UCZYMY MS EXCEL, MY UCZYMY METODYKI 4TG
Konfrontację z nadmiernymi kosztami można wygrać przez ciągły monitoring gospodarki zasobami w organizacji oraz wdrożenie narzędzi wspomagających planowanie (symulacje, algorytmy optymalizacyjne i elementy sztucznej inteligencji).
Sukces przy realizacji tych zadań jest w zasięgu każdej firmy.

Do projektowania rozwiązań informatycznych stosujemy zasady Metodyki 4TG (znajomość zasad Metodyki 4TG zdecydowanie uprasza pracę nad rozwiązaniami).
Po zaprojektowaniu architektury systemu realizowane są projekty szczegółowe. Projekty szczegółowe mogą być realizowane jednym z trzech narzędzi:
- Arkusz,
- Visual Basic for Excel,
- SQL.
Projektowanie szczegółowe tych części wygląda inaczej. Obecnie popularna jest dla potrzeb projektowania notacja BMPN. Zasady notacji BMPN 'odjechały trochę' od zasad utrzymania ścisłych związków między projektem, a programem zbudowanym na podstawie projektu.
Dlatego dla potrzeb projektowania dla potrzeb programowania w Visual Basic nie stosujemy tej metody. Korzystamy ze schematów Jacksona, które są źródłem notacji BMPN. Notacja Jacksona jest bardziej prosta, łatwiejsza do nauczenia się i przede wszystkim zastosowania - jest zgodna z zasadami programowania strukturalnego.

W wymienionych narzędziach zrealiowaliśmy standardowe narzędzia, mamy opracowane schematy postępowania (stosowania określonego narzędzia dla potrzeb zadanej funkcjonalności).


TRANSFER WIEDZY DO FIRM
Transferujemy taką wiedzę do firm. Uczymy (poza projektowaniem i budową rozwiązań):
- jak zrobić, żeby rozwiązanie było czytelne zarówno dla użytkownika jak i projektanta firmowego,
- jak zrobić, żeby rozwiązanie było elastyczne,
- jak zapewnić większe bezpieczeństwo przy budowie i modyfikowaniu oraz użytkowaniu rozwiązania.
i przede wszystkim REEDUKUJEMY (zmieniamy nawyki - budujemy nowe drogi dla pędzących neutronów w mózgu).CZEGO SPODZIWEAJĄ SIĘ KLIENCI
Zazwyczaj klienci spodziewają się, że:
- usprawnimy pracę w MS Excel (robimy i uczymy tak, że MS Excel pracuje za użytkownika, a nie użytkownik w MS Excel)
- znikną błędy, które są w działąjących plikach (tu przede wszystkim konieczna jest zmiana świadomości, przykłady, które pozwolą na ocenę różnych rozwiązań - pokazujemy to na warsztatach)
- poznamy podstawy budowy modeli, po to aby samemu budować rozwiązania, poprawiać je - (projektować i budować) rozwiązania o lepszej jakości \ (schematy budowy rozwiązań, relizację podstawowych funkcjonalności informatyki:
1. wprowadzanie danych,
2. transmisji danych (WE i WY),
3. przechowywania danych,
4. przetwarzania (arkusz, VB i SQL)
5. raportowania - różnych typów raportów
uczymy aktywnie - realizując praktyczne case - na każdych z warsztatów).

PAMIĘTAJ, że:
nabyte i utrwalone nawyki trudno zwalczyć, a reedukacja kosztuje więcej,CZY ZAINTERESOWALIŚMY CIĘ METODYKĄ 4TG?

Jeśli:

- znasz dobrze lub bardzo dobrze MS Excel i budujesz rozwiązania w arkuszu zapraszamy na warsztaty: Metodyka 4TG – projektowanie… (4 dni) tu dowiesz się o idei, schematach postępowania przy projektowaniu i budowie określonej klasy rozwiązań (czytelnych, bezpiecznych, elastycznych), zasadach Metodyki 4TG, budowie narzędzi do realizacji typowych funkcjonalności potrzebnych w biznesie (20% technicznych elementów, 80% zasad Metodyki 4TG), szybkie tempo prowadzenia zajęć, mniej więcej 2 razy więcej materiału niż na warsztatach Wstęp do Metodyki 4TG
Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenie

- mniej znasz MS Excel zapraszamy na warsztaty: Wstęp do Metodyki 4TG (3 dni) tu dowiedz się o idei, sposobach działania, zasadach Metodyki 4TG oraz potrzebnych narzędziach z Excel do realizacji tych zasad (50% technicznych elementów, 50% zasad Metodyki 4TG), średnie tempo prowadzenia zajęć, mniej więcej połowa materiału w porównaniu do warsztatów Metodyka 4TG projektowanie…
Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenie