Społeczność    

 KILKA CIEKAWYCH POSTÓW Z LINKEDIN (CZĘŚĆ 1)


POST PIERWSZY
Po warsztatach z Metodyka 4TG - projektowanie jeden z uczestników określił to co zobaczył jako BI+ i uzasadnił, że w systemach BI tyle nie można zrobić, dlatego BI plus takie rozwiązania, których samo BI nie oferuje (na przykład: podejmowanie decyzji)
Metodyka 4TG - to zbiór zasad, metod, rozwiązań standardowych; takich sposobów postępowania, aby zaprojektować i zbudować szybko i sprawnie różnego rodzaju narzędzia w MS Excel do zarządzania (od prostego raportowania, poprzez systemy BI, aż do rozwiązań zawierających algorytmy optymalizacyjne oraz elementy sztucznej inteligencji AI).
Automatyczne rozwiązania budowane według 4 zasad:
- prostota
- bezpieczeństwo
- czytelność
- elastyczność


POST DRUGI
Dzięki stosowaniu Metodyki 4TG zmienia się rozumienie zastosowania MS Excel. Prostota budowy rozwiązań powoduje, że łatwiej jest nad nimi panować, a jednocześnie sprawia, że można zamieścić w projektowanym systemie więcej funkcjonalności (również tych, które należą do zakresu sztucznej inteligencji).
Łatwość stosowania zasad oraz użycia rozwiązań standardowych, właściwie składania rozwiązań jak z klocków, powoduje, że czas projektowania i budowy zdecydowanie się zmniejsza, a jakość rozwiązań rośnie.

CO ANALITYK MOŻE UZYSKAĆ:
Wiedzę, umiejętności i kompetencje do samodzielnego projektowania i budowy, według schematów i zasad Metodyki 4TG, rozwiązań/systemów przeznaczonych dla potrzeb zarządzania.
OD automatycznie generowanych raportów,
POPRZEZ systemy: budżetowania i controllingu, logistyki, prognozowania i analiz sprzedaży, optymalizacji zakupów, i innych systemów),
DO automatycznego wyciągania wniosków z analizowanych danych i podejmowania decyzji
w takich rozwiązaniach są montowane narzędzia sztucznej inteligencji.

CZYŻ W NAJBLIŻSZYM OKRESIE BĘDZIE ON KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY?


POST TRZECI
Zapraszam wszystkich do podniesienia świadomości na temat METODYKI 4TG

METODYKA 4TG to wynik wniosków uzyskanych na podstawie badań:
- narzędzi, które znajdują się w MS Excel
- problemów rozwiązywanych za pomocą MS Excel

OKAZAŁO SIĘ, ŻE:
1. te same problemy można rozwiązać różnymi sposobami
2. jedne sposoby są lepsze, a inne gorsze - trzeba oceniać
3. do oceny została użyta norma ISO 9126 dotycząca jakości oprogramowania
4. okazało się, że stosowanie niektórych elementów MS Excel powoduje, że budowane rozwiązania nie spełniają norm jakościowych
5. efekt uboczny badań - Czarna lista elementów MS Excel, które użytkownicy stosują, a które obniżają jakość rozwiązania - zakładka Czarna Lista na stronach www.4tg.pl
6. problemy merytoryczne zostały sprowadzone do typowych problemów informatycznych
7. ...a te zostały rozwiązane oraz zaimplementowane w MS Excel - to rozwiązania standardowe Metodyki 4TG
8. powstały zasady projektowania struktur danych tak, aby były zgodne ze standardowymi rozwiązaniami
9. powstały schematy postępowania
10. stosując Metodykę 4TG można szybciej budować systemy zarządzania oraz utrzymać ich jakość według kryteriów normy ISO 9126


POST CZWARTY
Ostatnio, od jednej uczestniczki moich szkoleń usłyszałem, że: PO SZKOLENIACH UŻYWA MNIEJ ELEMENTÓW MS EXCEL, A POTRAFI ZROBIĆ O WIELE WIĘCEJ, dopiszę, że potrafi budować rozwiązania wspomagające zarządzanie.

I napiszę jeszcze tak:
w najbliższym czasie przewiduję zmianę roli analityka w firmach:
- analitycy biznesowi przestaną rzeźbić w MS Excel, a zaczną budować, modyfikować rozwiązania do zarządzania - METODYKA 4TG temu sprzyja i na to pozwala.
Analitycy, którzy szybciej zmienią sposób myślenia – zyskają.
Ci, którzy odłożą to w czasie, będą musieli się w większym stopniu przebranżowić…
... ponieważ firmy dążą do oszczędności czasu pracy pracowników, a przez to do obniżki kosztów.


POST PIĄTY
WIEDZA NIEZBĘDNA DLA KAŻDEGO ANALITYKA I MANAGERA
METODYKA 4TG - jest Wam potrzebna po to, aby uprościć sobie pracę!!!

W większości firm managerowie wyższych szczebli dają zadania managerom niższych szczebli oraz analitykom i nie interesuje ich w jaki sposób, za pomocą MS Excel, będą wykonane.
Tak jest w Polsce, tak jest na świecie. Nikt nie dba o analityków, aby posługiwali się narzędziami MS Excel o odpowiednim poziomie.

Dajemy wsparcie analitykom i managerom.
W firmach wdrażamy Metodykę 4TG - są to spójne i logiczne zasady i metody projektowania i budowy automatycznie działających rozwiązań. Prostych w budowie, czytelnych, bezpiecznych i elastycznych, a więc zgodnych z międzynarodową normą ISO 9126. Rozwiązań, które zdecydowanie upraszczają pracę, a nie tylko częściowo.
Uczymy tego po to, aby analityk wiedział jak buduje się takie rozwiązania i robił to.

Chcesz się przekonać, zapraszam na zajęcia ze:
Wstępu do Metodyki 4TG - osoby, które nie budują automatycznie działających rozwiązań,
Metodyki 4TG - projektowanie ... (część 1) - osoby, które budowały już rozwiązania zdecydowanie upraszczające pracę i chcą to robić według zasad.


POST SZÓSTY
Dziś skończyłem warsztaty z Metodyka 4TG - Visual Basic for Excel
5-te warsztaty w Poroninie, w ostatnich 6 tygodniach :)
Przez 4 dni uczestnicy przyswajali wiedzę na temat:
- ważnych elementów VB z punktu widzenia Metodyki 4TG
- dobrych zasad programowania
- projektowania metodą Jacksona
- schematów programowych

W jednym z przykładów te elementy zostały wykorzystane do budowy standardowego rozwiązania Metodyki 4TG przeznaczonego do czytania danych z plików tekstowych

Najciekawsze dla uczestników były dwie rzeczy:
- parametryzacja, która pozwala na super proste wykorzystanie tego narzędzia do transmisji danych: dowolne pliki tekstowe -> arkusz
- zastosowanie zasad projektowania oszczędzających czas pracy nad rozwiązaniem

Ważne są też zasady Metodyki 4TG, które ograniczają przypadkowość w wykorzystaniu narzędzi do budowy automatycznie działających rozwiązań (zarówno w MS Excel, jak i Visual Basic)

JEŚLI ZNASZ BUDOWĘ ROZWIĄZANIA, TO ŁATWO POTRAFISZ JE ZMODYFIKOWAĆ - DLATEGO UCZYMY ELASTYCZNYCH, STANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ I ZASAD ICH BUDOWY

Na VISUAL BASIC CZĘŚĆ 2 są projekty typowych problemów oraz ich implementacja w VB - rozwiązania standardowe Metodyki 4TG
Jeśli chcesz zmienić w praktyce postrzeganie MS Excel oraz łatwiej pracować w tym narzędziu, to zapraszamy
na warsztaty
...
i sprawdź nasze najbliższe terminy