Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

  Już możesz korzystać nie tylko z METODYKI 4TG ale i z JĘZYKA 4TG

Od ponad 20 lat zajmujemy się wprowadzaniem usprawnień w procesach związanych z przetwarzaniem danych oraz raportowaniem.
W tym celu stworzyliśmy METODYKĘ 4TG , czyli zasady i metody projektowania oraz budowy automatycznie działających rozwiązań (robotów), które mają określone cechy jakościowe:
- czytelność,
- elastyczność,
- określony poziom bezpieczeństwa.

W ostatnim czasie zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy JĘZYK 4TG, który stosujemy po to, aby zdecydowanie przyspieszać i ułatwiać procesy tworzenia robotów.

Dziś proponujemy to nowe narzędzie użytkownikom/projektantom po to, aby mogli sprawniej i bez większego wysiłku samodzielnie budować roboty.
Język 4TG został zbudowany tak, aby przede wszystkim można było łatwo rozumieć działanie robotów.
Chodzi o:
- zminimalizowanie czasu na zrozumienie technicznych elementów realizacji robotów (co skraca czas przy projektowaniu, a szczególnie jego budowie),
- uwypuklenie merytorycznego przepływu informacji (skracamy czas analizy działania robota i jego modyfikacji).
Dzięki temu łatwiejsze jest panowanie nad rozwiązaniem (szybsza komunikacja: robot w języku 4TG – użytkownik/projektant).

Korzyści:
- oszczędność czasu, bo zastosowanie JĘZYKA 4TG pozwala tworzyć szybko, zaawansowane rozwiązania w MS Excel wg Metodyki 4TG, które są czytelne, zrozumiałe, prosto zbudowane, elastyczne (można je łatwo modyfikować); dzieje się tak wtedy, kiedy język 4TG łączy się z prostymi zasadami Metodyki 4TG;
chodzi przede wszystkim o wydzielenie struktur do przechowania danych (i zarządzania nimi za pomocą instrukcji języka) oraz umieszczenia ich w odrębnych arkuszach (różnych od arkuszy przeznaczonych do raportów).
- intuicyjność i prostota,
- niskie koszty - wystarczy MS Excel z pakietu MS Office, które stanowi standardowe programowanie na komputerach w większości organizacji,
- usprawnienie organizacji poprzez automatyzację.

Grupy instrukcji w języku 4TG:
- do obsługi struktur programowych (selekcji i pętli),
- do zarządzania plikami zewnętrznymi,
- do automatycznego kopiowania danych z/do plików zewnętrznych,
- do zarządzania strukturami danych (są wydzielone instrukcje do zarządzania rejestrami),
- do zarządzania arkuszami,
- ogólnego zastosowania.
Jest również instrukcja, która pozwala wywoływać własne polecenia zbudowane w Visual Basic for MS Excel
w innych skoroszytach i wywoływanie ich w głównym skoroszycie z programem).
Instrukcje zapisuje się w komórkach arkusza.

Przykład:
Na obrazku (zob. Grafika nr 1) jest przykład zapisania instrukcji programu w języku 4TG.
Program wysyła plik wzorcowy do kierowników czterech wydziałów (wcześniej kopiując do komórki B2 arkusza Dane nazwę wydziału, po to, aby było wiadomo, którego wydziału dotyczą dane, które tam się pojawią).
W dalszym kroku kierownicy powinni taki plik wypełnić i zapisać. Następnie za pomocą innego kilkulinijkowego programu, napisanego w języku 4TG, można każdy z tych plików:
- otworzyć,
- przekopiować zawartość do pliku z bazą,
- zamknąć.
W ten prosty sposób można w jednym miejscu zgromadzić dane dostarczone z wielu źródeł.

Analiza instrukcji programu (dla tych osób, które znają zasady programowania) pozwala szybko nabyć wiedzę o budowie języka 4TG oraz logice tego rozwiązania.Grafika nr 1. Program w języku 4TG, który
- dla każdego z 4 wydziałów (pętla FOR):
-- otwiera plik ze wzorcem,
-- do komórki B2 arkusza dane wpisuje (kopiuje) nazwę wydziału,
-- zapisuje zmieniony plik do folderu danego wydziału,
-- zamyka plik.


LICENCJA NA UŻYWANIE JĘZYKA 4TG

Oferujemy dla FIRM LICENCJĘ NA UŻYWANIE JĘZYKA 4TG
* Pomagamy w stworzeniu aplikacji w języku 4TG (uczymy użytkowników)
* Sami tworzymy roboty w języku 4TG
* Przetwarzamy zdalnie dane dla klientów - dostarczamy raporty, analizy raportów (wysyłamy na wskazane adresy mailowe)


WARSZTATY Z WYKORZYSTANIA JĘZYKA 4TG

Dla pozyskania większej umiejętności posługiwania się językiem oferujemy warsztaty:
* Używanie języka 4TG z przykładami zastosowania (część 1)
* Tworzenie własnych instrukcji w języku 4TG za pomocą Visual Basic for Excel (część 2)

wymagana znajomość MS Excel: ZAAWANSOWANA
wymagana znajomość Visual Basic for Excel na poziomie umiejętności pisania makr (dotyczy 2 części)
// termin do ustalenia z zainteresowanymiPodczas warsztatów uczymy:
Jak w MS Excel (nawet w wersji 2016) z wykorzystaniem języka 4TG uzyskać lepiej działające porzebne funkcjonalności do budowy robotów niż te, które można zbudować za pomocą narzędzi, które dostarcza producent MS Excel w najnowszych wersjach