Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 KALKULATOR OPTYMALIZUJĄCY FORMĘ OPODATKOWANIA


Ze względu na wprowadzenie nowych przepisów dotyczących form opodatkowania wielu podatników ma kłopot z wyborem takiej formy, która byłaby najkorzystniejsza.
Dlatego stworzyliśmy kalkulator, który liczy wielkość podatku i składki zdrowotnej dla różnych form opodatkowania (zob. Zrzut z ekranu z wynikami działania rozwiązania)

Używając takiego narzędzia możesz przeliczyć wielkość podatków dla każdej z form opodatkowania (dla podanych, planowanych kosztów i przychodów) oraz dobrać formę opodatkowania dla swoich klientów tak, aby zaoszczędzili, będą Ci wdzięczni :)


Rozwiązanie wybiera najkorzystniejszą formę opodatkowania przy różnych poziomach przychodów i pokazuje, przy jakim poziomie przychodów jedna forma opodatkowania przestaje się opłacać, a zaczyna opłacać się inna.

PRZYKŁAD
Dla podmiotu, dla którego prowadzone są obliczenia, należy wpisać planowane dane na dany rok obrachunkowy (tego nie widać na zrzucie z ekranu).
- wartość początkowa przychodów (minimalna wartość przychodów, którą planuje przedsiębiorca, tu została wpisana wartość: 160 000),
- krok – zmiany przychodów (tu: 10 000 oznacza, że obliczenia będą realizowane dla 160 000, 170 000, 180 000, … , czyli dla wartości różniących się o 10 000, tak aby dla różnych wartości przychodu można było wybrać najlepszy sposób opodatkowania,
- wartość kosztów stałych (koszty niezależne od wielkości sprzedaży, w przykładzie została wpisana wartość: 0)
- % kosztów zmiennych (koszty zależne od wielkości sprzedaży) w stosunku do przychodów (tu zapisano: 33%)
- % udział przychodów dla wybranych grup ryczałtu (stawek) w stosunku do całości przychodów
(tu: dla 12%-owej stawki ryczałtowej zostało wpisane 90% przychodów, a dla 8,5%-owej stawki ryczałtowej 10% przychodów).

W zrzucie z ekranu są wyniki obliczeń po podaniu przez użytkownika w/wymienionych wartości.Zrzut z ekranu. Przykład działania rozwiązania (wynik obliczeń).
Porównanie wielkości podatku + składki zdrowotnej dla różnych wielkości przychodów (przy założonych kosztach: 33% wielkości przychodów oraz strukturze przychodów z ryczałtu: 90% dla 12%-owego ryczałtu + 10% dla 8,5%-owego ryczałtu. W pliku znajduje się opis.

Rozwiązanie zostało zrobione wg zasad Metodyki 4TG.
To znaczy jest czytelne, wzory są łatwe w interpretacji, została zastosowana parametryzacja, wprowadzone zostały zasady utrzymania elastyczności.

Arkusze z wyliczeniami nie są zabezpieczone, można analizować wzory oraz je modyfikować (jeśli w przyszłości pojawią się zmiany w prawie).

Koszt zakupu to 50 PLN netto + 23% VAT (brutto: 61.50 PLN).
Plik z rozwiązaniem i faktura zostaną wysyłane mailem w dniu zaksięgowania zapłaty na konto bankowe nr:
07 1050 1461 1000 0092 0078 8330 w ING Banku Śląskim.
Dlatego, zaraz po wykonaniu przelewu, musisz jeszcze przysłać mail z jego potwierdzeniem na adres
4tg@4tg.pl
w tytule mail napisz swój NIP, i że chodzi o kalkulator formy opodatkowania :)

Dane z pliku bankowego do mojego systemu wystawiającego faktury (w MS Excel) są transmitowane automatycznie, dlatego (jeśli nie sprawi Ci to trudności) poproszę w treści przelewu podać dane kolejno wg schematu:
{ Zamówienie _ Nazwa firmy _ Kod i miasto _ adres _ NIP }
zastosowane są separatory: "podłoga"

Gdybym ja kupował kalkulator napisałbym tak:
{ kalkulator formy opodatkowania _ 4TG - Tomasz Głuszkowski _ 95-082 Dobroń _ Kolonia Ldzań 20A _ 947-101-81-45 }
/można zaznaczyć tekst w wierszu powyżej, skopiować do przelewu bankowego, a następnie wymienić dane mojej firmy dane na swojej firmy
...nie zapomnij przysłać mail, bo nie będę wiedział na jaki adres wysłać plik (w MS Excel) + fakturę (w *.pdf)

www.4tg.pl - szkolenie excel, kurs excel, profesjonalne kursy excel, excel dla zaawansowanych