Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 ... ciekawostki

 WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMU
Rysunek nr 1. Każdą z dróg można dojechać:
- w jednym przypadku zajmnie to więcej czasu,
- w innym będą nadłożone dodatkowe kilometry,
- a w jeszcze innym można zabłądzić.

Podobnie jest przy tworzeniu rozwiązań w MS Excel:
- można zbudować takie, które rozwiązuje problem, ale będzie długo działać,
- takie, które będzie tak skomplikowane, że trudno je zrozumieć, przeanalizować, a w konsekwencji poprawić,
- takie, które może dawać w wyniku błędy.


Rysunek nr 2. Przykład:
Czy wiesz, że scalanie komórek przeszkadza nie tylko w nawigacji po arkuszu, ale i w sprawnym wpisywaniu wzorów?
W tym przypadku, wskazanie kolumny B przy budowie wzoru, skutkuje zapisem: B:D.
To konsekwencja wcześniejszego scalenia komórek B4, C4 i D4.


METODYKA 4TG to rodzaj GPS, który wskazuje drogę postępowania przy tworzeniu rozwiązania w MS Excel.
Metodyka 4TG zawiera z jednej strony zasady projektowania i budowy rozwiązań, a z drugiej zasady stosowania drobnych elementów arkusza.

Uczymy tych, którzy chcą wykorzystywać proste metody pracy w arkuszu.
Tych, którzy widzą cel: rozwiązanie problemów za pomocą arkusza, a nie cel: poznawanie kolejnych elementów arkusza.

www.4tg.pl - szkolenie excel, kurs excel, profesjonalne kursy excel, excel dla zaawansowanych