Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now


MAPA DROGOWA
wskazana kolejność warsztatówDla osób mających wiedzę i umiejętności w budowie prostych wzorów, wiedzy na temat użycia znaków $, rozumieją powiązania między wzorami.
Sugerowane jest rozpoczęcie od szkolenia: (WPE) Wstęp do Metodyki 4TG.

Dla osób mających doświadczenie w budowie rozwiązań i sprawnie posługujących się MS Excel.
Sugerowane jest rozpoczęcie od szkolenia: Metodyka 4TG - projektowanie i budowa modeli (PE część 1).Wiedza i umiejętności przekazywane na zajęciach: WPE (Wstęp do Metodyki 4TG), PE1 (Metodyka 4TG - projektowanie i budowa modeli, część 1) i VB1 (Metodyka 4TG - Visual Basic for Excel - dobre zasady programowania, część 1) umożliwiają budowę modeli typu: SIK (System Informacji Kierownictwa)
(NA ZIELONO NA GRAFICE)

Wiedza i umiejętności przekazywane na zajęciach: PE1 i PE2 (Metodyka 4TG - projektowanie i budowa modeli, część 1 i 2),
VB1 i VB2 (Metodyka 4TG - Visual Basic for Excel - dobre zasady programowania/standardy rozwiązań w VB for Excel, część 1 i 2) pozwalają na
budowę modeli typu SDW (Systemy Wspomagania Decyzji)

Zajęcia dziedzinowe pozwalają na rozumienie budowy oraz samodzielną budowę modelu z danej dziedziny.

____________________________________________________________________________________________

SIK (Systemy Informacji Kierownictwa)
- analizy sprzedaży
- lean manufacturing
- analizy połączeń telefonicznych
- rozliczenia przebiegu samochodów firmowych (kosztów paliwa)
- call center
- rozliczanie handlowców
- analizy kosztów (kalkulacje)
- inne

SWD (Systemy Wspomagania Decyzji)
- budżetowania i controllingu
- logistyki i zarządzania produkcją (MRP)
- ballanced scorecard
- prognozowania i analiz marketingowych
- inne, w tym nietypowe (na przykład: planowanie szkoleń dla SAP)

www.4tg.pl - profesjonalne kursy Metodyki 4TG wspomagającej MS Excel, dla zaawansowanych