Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Metodyka

 Co daje metodyka 4TG? Dla kogo jest?

Dla kogo jest metodyka 4TG

Dla wszystkich, którzy wykorzystują Excel w codziennej pracy i potrzebują różnych raportów periodycznych:

  • dla projektantów (osób, które tworzą modele generujące raporty periodyczne),
  • dla użytkowników, aby rozumieli model i umieli go właściwie wykorzystać,
  • dla zarządzających, aby wiedzieli czego można wymagać od pracowników i aby zrozumieli, że w MS Excel można zdecydowanie więcej, bezpieczniej, szybciej, elastyczniej niż powszechnie się uważa.

Co daje metodyka 4TG w firmie (w porównianiu z 'wolną amerykanką' w MS Excel)

  • łatwość analizy i wprowadzania zmian w modelu (w tym także nie tworzonym przez poprawiającego) - efekt stosowania standardów,
  • wzrost szybkości budowy modeli poprzez stosowanie standardów rozwiązań,
  • koszt otrzymania wielu ważnych informacji na potrzeby zarządzania jest o wiele niższy niż w przypadku stosowania innych aplikacji,
  • wzrost bezpieczeństwa wykorzystania arkusza, miedzy innymi bezpieczeństwa budowy modeli oraz ograniczenia przypadków, o których w książce Excel 2003 PL Programowanie w VBA Vademecum Profesjonalisty John Walkenbach pisze: Aplikacją typu „spaghetti” nazywam arkusz kalkulacyjny bardzo często spotykanego typu. Termin wywodzi się stąd, że części aplikacji są trudne do ogarnięcia, podobnie jak talerz spaghetti. Na początku większość tego typu aplikacji jest rozsądnie ukierunkowanymi aplikacjami jednego użytkownika. Jednak z czasem są przekazywane innym osobom, które wprowadzają własne modyfikacje. Wraz ze zmianą wymagań i rotacją użytkowników dodawane są nowe części, natomiast inne są ignorowane. Bardzo szybko gubi się początkowy cel skoroszytu. W efekcie plik jest często stosowany, ale tak naprawdę nikt dokładnie nie wie, jakie są mechanizmy jego działania. Każdy, kto miał do czynienia z aplikacją typu „spaghetti”, wie, że powinna zostać całkowicie przebudowana. Jednak ze względu na to, że nikt naprawdę jej nie rozumie, z upływem czasu sytuacja zwykle się pogarsza … w większości przypadków najefektywniejszym rozwiązaniem jest ponowne określenie wymagań użytkowników i stworzenie aplikacji od podstaw.

Rozwiązaniem całej klasy takich problemów zajmuje się metodyka 4TG, co oznacza że metodyka:

  • dostarcza zasad, rozwiązań, narzędzi, metod… pokazuje jak tworzyć rozwiązania zadanej jakości (bezpieczne, czytelne i elastyczne),
  • definiuje typowe problemy przetwarzania informacji oraz dostarcza standardowe rozwiązania tych problemów,
  • wspomaga warsztat pracy managera, analityka...; to znaczy pomaga w tworzeniu rozwiązań (rozwiązania tworzy się szybciej).

Lepsza jakość modeli to: większe bezpieczeństwo pracy, szybsze uzyskiwanie raportów, czytelniejsze raporty (od strony użytkownika), Czytelniejszy sposób ich budowy, elastyczność budowy (od strony projektanta).

Powszechne stosowanie zasad pozwala na łatwość komunikowania się osób, które używają wspólnych sposobów rozwiązań. Łatwość analizy i rozumienia budowy rozwiązania, które budował inny projektant/użytkownik według ustalonych zasad oznacza, że metodyka 4TG ułatwia komunikację.