Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Algorytmy do Budżetowania i Controllingu w MS Excel

 Już wielu uczestników tych zajęć zbudowało samodzielnie systemy budżetowania i controllingu!

Szkolenie służy nabyciu umiejętności budowy systemu budżetowania i controllingu kosztów dla własnej firmy. Uczestnicy poznają algorytmy do tworzenia takiego systemu zarówno od strony merytorycznej! jak i od strony informatycznej! (arkusza). Podczas warsztatów uczestnicy dowiadują się o sposobach zastosowania w systemie budżetowania narzędzi arkusza, które powiązane ze sobą tworzą spójną całość.

Koncentracja na kluczowych elementach systemu budżetowania oraz wcześniej przyswojona wiedza na temat metodyki 4TG_ALG_oferta i umiejętności zastosowania narzędzi do tworzenia systemu powodują, że możliwe staje się samodzielne stworzenie systemu budżetowania i controllingu dla własnej firmy, bądź rozwój już istniejącego.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROGRAMU

  • projektowanie struktury kosztów zarówno od strony kosztowej, jak i narzędziowej arkusza,
  • projektowanie strumieni przepływu informacji w modelu controllingowym,
  • projektowanie centrów odpowiedzialności,
  • kalkulacja kosztów na półprodukty, wyroby i usługi,
  • rozliczanie kosztów wydziałów pomocniczych,
  • schemat Du'Pointa,
  • budowa, projektowanie wielostopniowego rachunku kosztów i wyników,
  • modelowanie progu rentowności,
  • narzędzia do wspomagania procesu analizowania odchyleń, odchylenia ilościowe, cenowe, walutowe,
  • budowa przykładowego modelu budżetowania i controllingu.

Pobierz zgłoszenie Pobierz szczegółową ofertę