Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Projektowanie i budowa systemu do logistyki wg Metodyki 4TG

Szkolenie służy nabyciu umiejętności budowy systemu MRP. Uczestnicy poznają algorytmy do tworzenia takiego systemu zarówno od strony merytorycznej jak i od strony informatycznej (implementacji w MS Excel). Podczas warsztatów uczestnicy dowiadują się o sposobach zastosowania w systemie MRP narzędzi arkusza, które powiązane ze sobą tworzą spójną logiczną całość.

Koncentracja na kluczowych elementach systemu logistyki oraz wcześniej przyswojona wiedza na temat metodyki 4TG (umiejętności zastosowania narzędzi do tworzenia systemu) powodują, że możliwe staje się samodzielne stworzenie systemu MRP dla własnej firmy, bądź rozwój już istniejącego.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROGRAMU

 • prognoza (budowa rozwiązania do uzyskania prognozy z wykorzystaniem metody MNK i dekompozycji), - podstawa do budowy systemu logistyki
 • błędy prognoz - element planowania wielkości zapasów
 • równanie bilansowe: stan początkowy + przychody (produkcja + ... ) = stan końcowy + (sprzedaż + ... ) podstawą do modelowania wielkości produkcji
 • planowanie produkcji (panel managera do wspomagania planowania), struktura produkcji
 • plan produkcji vs zdolności produkcyjne
  - optymalizacja czasu, jeśli zdolności produkcyjne są wykorzystane
  - optymalizacja kosztów, jeśli zdolności produkcyjne nie są wykorzystane (planowanie optymalnej długości serii)
 • planowanie zużycia surowców wg norm
 • planowanie zużycia surowców w czasie
 • zamówienia uwzględniające czas przygotowania towarów przez dostawcę (raporty - podstawa do podejmowania decyzji)

Wszystkie elementy programu są ćwiczone na przygotowanych wcześniej case study i budowane wg zasad metodyki 4TG.

Pobierz zgłoszenie Pobierz szczegółową ofertę