Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Wstęp do metodyki 4TG

 Średnie tempo prowadzenia zajęć

Pobierz zgłoszenie Pobierz szczegółową ofertę

Przykład tworzenia raportu realizowanego na zajęciach
zmiana parametru w aktywnych komórkach powoduje zmianę wyników wzorów, w konsekwencji zmianę danych w raporcie
(zob. Rysunek poniżej)
Na warsztatach uczymy jak zrobić tego typu raport. Uczymy również zasad budowy rozwiązań. Standardów metodyki 4TG.Szkolenia

Wprowadzamy standardy jakości tworzenia rozwiązań w MS Excel.
Uczymy jak za pomocą niewielu elementów MS Excel zrealizować wiele automatycznie działających rozwiązań o znaczącej jakości
(o cechach: bezpieczene, czytelne i elastyczne).

Jeśli zainteresowani są Państwo niniejszymi warsztatami, a nie ma podanego terminu lub jest niedogodny, to prosimy o pobranie, wypełnienie i przysłanie pliku
PlanSzkolen.xlsx
W pliku tym można podać preferowane i wykluczone terminy szkoleń.
Na podstawie podanych informacji ustalane są terminy warsztatów (i... łatwiej jest wszystkim)