Społeczność    

 LISTA & SZABLON - NARZĘDZIA STANDARDOWE METODYKI 4TG


ROZWIĄZANIA STANDARDOWE METODYKI 4TG
ZARZĄDZANIE: LISTAMI + SZABLONEM MANAGERA


METODYKA 4TG to zasady oraz metody projektowania i budowy robotów w MS Excel.
Robotów, czyli automatycznie działających systemów, które są:
- proste w budowie, aby można było panować nad przepływem informacji,
- czytelne, aby można było łatwo analizować działanie robota,
- elastyczne, aby można było szybko i w prosty sposób modyfikować działanie robota.

W skład Metodyki 4TG wchodzą również rozwiązania standardowe, czyli narzędzia służące do automatyzacji, ułatwień i uproszczeń pracy, zbudowane z prostych elementów MS Excel, mające zastosowanie w wielu systemach.

Zostanie tutaj przedstawione narzędzie – rozwiązanie standardowe, które wspomaga panel managera:
- do zarządzania listami (wybór parametru z listy),
- do zarządzanie szablonami – grupami parametrów (wybór zdefiniowanej grupy parametrów w panelu managera)


1. ZARZĄDZANIE LISTAMI

Użytkownicy MS Excel wiedzą, że można w nim użyć wybór z listy (zob. menu: Dane | Poprawność Danych | Ustawienia | Lista). Ze względu na fakt ograniczonych możliwości działania wbudowanego w MS Excel wyboru z listy, proponujemy narzędzie, które realizuje funkcjonalności:
- brak powtórzeń elementów na liście,
- możliwość posortowania elementów na liście (lub nie),
- możliwość zastosowania filtra (elementy zgodne z filtrem są pokazywane na liście),
- możliwość wpisanie do komórki elementu z jednej z zadanych list [Next]
- szybkie przechodzenie z wyboru elementu jednej listy do innej [Left, Right, Up, Down, Tab],
- możliwość wyświetlania tylko tych elementów na liście, które spełniają warunki innych wyborów (więcej niż listy hierarchiczne),
- pokazaniu na liście kilku elementów w jednej pozycji, a wpisaniu do komórki tylko wybranej.
Każdą inną funkcjonalność można łatwo dołączyć do rozwiązania (oprogramować w Visual Basic).Rysunek nr 1. Wybór z listy: 2014


Rysunek nr 2. Wybór z listy: 2015


Rysunek nr 3. Wybór z listy: Niemcy. Po wcześniejszym użyciu przycisku: Tab zmieniła się komórka aktywna na B16 (poprzednio aktywna komórka to C12) oraz pojawiła się lista z państwami (poprzednia była z latami). Lista musi być dopasowana do aktywnej komórki. Pojawiły się przyciski (w porównaniu z poprzednim rysunkiem): Down i Right. Użycie tych przycisków przesuwa komórkę aktualną o jedną pozycję w wybranym kierunku. Pokazane kierunki są, w tym przypadku możliwe.


Rysunek nr 4. Wybór z listy: Europa. Po wcześniejszym użyciu przycisku: Next, pojawiła się lista z regionami (poprzednia była z państwami).


2. ZARZĄDZANIE SZABLONEM MANAGERA

Szablon – cechy i funkcjonalności:
- wybór szablonu z listy (zmiana wielu parametrów jednocześnie),
- usuwanie szablonu [Delete],
- tworzenie (definiowanie) nowego szablonu [Create],
- zmiana nazwy istniejącego szablonu [Rename]Rysunek nr 5. Tworzenie szablonu: Regiony. Po wcześniejszym użyciu przycisku: Goto Template nastąpiła zmiana funkcjonalności (z zarządzania listami na zarządzanie szablonami).


Rysunek nr 6. Wybór szablonu: Azja. Wszystkie komórki w zakresie B16:C21 zmieniły swoją zawartość.


Rysunek nr 7. Wybór szablonu: Regiony. Wszystkie komórki w zakresie B16:C21 zmieniły swoją zawartość.
Połączenie mocno zaawansowanego wyboru z list + zarządzanie szablonem przyczynia się do ułatwienia i uproszczenia pracy managera.

Automatyczna zmiana wielu parametrów, to krok w kierunku robotyzacji analiz raportów.


PAMIĘTAJ, że:
nabyte i utrwalone nawyki trudno zwalczyć, a reedukacja kosztuje więcej, DLATEGO UCZYMY PROSTYCH ZASAD

Jeśli jesteś zainterespowany tym tematem, znasz dobrze Visual Basic for Excel i budujesz rozwiązania w arkuszu zapraszamy na warsztaty, na których pokażemy krok po kroku projekt oraz wykonanie obydwu narzędzi (list i szablonów). Narzędzia te możesz samodzielnie modyfikować w zależności od potrzeb
Każdy z uczestników otrzyma pliki ze zrealizowanymi na zajęciach przykladami - rozwiązaniami.
Pobierz szczegółową ofertę Pobierz zgłoszenieJeśli chciałbyś poznać Visual Basic for Excel zapraszamy na warsztaty: Metodyka 4TG - Visual Basic (część 1)
Najbliższe odbędą się w pierwszym kwartale 2020 (będą w bazie usług rozwojowych; sprawdź możliwość uzyskania dofinanowania https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl )
Zaproponuj terminy, które są dla Ciebie odpowiednie (do 15 grudnia 2019) - spróbujemy ustalić satysfakcjonujący termin warsztatów. Pobierz plik do wspomagania planowania terminów

Uczestnicy prowadzonych przeze mnie warsztatów oprócz wiedzy dotyczącej
- niezbędnych elementów języka (VB),
- zasad programowania,
- schematów programowych,
otrzymują gotowe rozwiązania i… wiedzę konieczną do ich modyfikacji.
Rozwiązania budowane są z prostych, łatwych elementów Visual Basic tak, aby były czytelne elastyczne i łatwo można było je zrozumieć.

W podobny sposób prowadzone są wszystkie warsztaty z Metodyki 4TG .