Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Analiza i prognozowanie sprzedaży w oparciu o MS Excel

 ...

GENEZA NINIEJSZYCH WARSZTATÓW

 • analiz potrzeb klientów,
 • teoretycznych rozwiązań,
 • powstałej wcześniej metodyki użytkowania arkusza.

Te trzy elementy spowodowały, że w praktyce zostało wdrożonych kilka modeli, które funkcjonują w firmach. Przeprowadzono również różnego rodzaju prace studialne wraz ze studentami (studenci projektowali podobne systemy), a to z kolei pozwoliło zwrócić uwagę na wiele aspektów rozwiązań, które są przedstawiane na niniejszych warsztatach. To różnego rodzaju sposoby i techniki tworzenia elastycznych modeli dla potrzeb marketingu i analiz sprzedaży.

CEL WARSZTATÓW

 • poznanie narzędzi i sposobów ich użycia, które pozwalają w prosty sposób zbudować automatycznie działające modele dla potrzeb sprzedaży i marketingu
 • podwyższenie praktycznych umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w codziennej pracy kadry przedsiębiorstw
 • rozwijanie możliwości samodzielnych zastosowań (wykorzystanie arkusza Excel do wspomagania podejmowania decyzji w różnych dziedzinach zarządzania w przedsiębiorstwach)

Przedstawione rozwiązania można użyć w modelach: controllingowych, informacji marketingowej, logistycznych, zarządzania procesami (na przykład produkcji.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROGRAMU

 • wybrane elementy metodyki 4TG użytkowania arkusza (powtórzenie)
 • wybrane elementy statystyki i prognozowania i ich implementacja w ramach metodyki ich użycia w arkuszu
 • rozkład prawdopodobieństwa sprzedaży i wpływ tego narzędzia na planowanie produkcji, (czy zakupów w firmach handlowych), budowa rozkładu, cechy i wykorzystanie do optymalizacji zapasów według kryterium sumy planowanych kosztów zmiennych związanych z magazynowaniem i planowanymi stratami marży brutto wynikłymi z braku produkcji do sprzedaży
 • budowa modelu do badania elastyczności cenowej
 • budowa modelu do badania wpływu wydatków na reklamę na wzrost sprzedaży (opłacalność reklamy w krótkim i długim okresie)

Pobierz zgłoszenie Pobierz szczegółową ofertę


Jeśli zainteresowani są Państwo niniejszymi warsztatami, a nie ma podanego terminu lub jest niedogodny, to prosimy o pobranie, wypełnienie i przysłanie pliku
PlanSzkolen.xlsx
W pliku tym można podać preferowane i wykluczone terminy szkoleń.
Na podstawie podanych informacji ustalane są terminy warsztatów (i... łatwiej jest wszystkim)